Jäta menüü vahele

Kevadtormi staabis on relvadeks arvutid, telefonid ja kaardid

„Me oleme loonud kunstliku stsenaariumi, kus staap peab lahendama erinevaid siseriiklikke olukordi, toetama valitsusasutusi oma võimekusega ja samal ajal valmistuma riiki ähvardava sõjalise ohu vastu,“ ütles juhtimispunkti õppuse juht kolonel Mati Tikerpuu.

Staabiohvitseri peamisteks töövahenditeks on kaart, telefon ja arvuti, millega käib kogu info töötlus ja info edastamine. Tähtsaim on aga loominguline mõtlemine, et luua staabile huvitav stsenaarium.

„Oluline väljakutse on luua kunstliku stsenaariumi põhjal piisavaid väljakutseid pakkuv õppekeskkond peastaabile, sest see on mängujärgne stsenaarium ja see kõik peab paistma ikkagi realistlik ja adekvaatne, et sündmused oleksid omavahel seoses,“ ütles kolonel Tikerpuu.

„Meil on kaks ülesannet, üks ülesanne on mängida politsei reaalsündmuseid, mis toimuksid sarnases situatsioonis. Ja teine ülesanne on reaalne õppuse julgeolek ehk siis püüame koordineerida selleks, et õppus päriselt hästi sujuks,“ ütles Politsei- ja Piirivalveameti kriisireguleerimise ekspert Toomas Malva lisades, et eelmise aasta Siil oli üks suuremaid koostöökohtasid ning koostöö läheb iga aastaga paremaks, mõisted muutuvad sarnasemaks ja üksteisest saadakse paremini aru.

Järgmisel nädalal keskendub kogu õppuse staap sellel nädalal planeeritud tegevuste elluviimisele.

„Kuna meie taktikaõppused Kevadtormil toimuvad suuresti ikkagi tsiviilmaadel, riigimaadel, väljaspool kaitseväe harjutusalasid, siis seda kõike koordineerimine võimalikult palju ette samal ajal kui õppus toimub, et üksused saaksid keskenduda oma lahinguülesannete täitmisele,“ sõnas kolonel Tikerpuu.

Kevadtorm 2019 algas 29. aprillil ja kestab 17. maini. Õppuse käigus mängitakse läbi erinevad stsenaariumid, mille käigus harjutavad koostööd Politsei- ja piirivalveamet, Päästeamet, Kaitseliit, Kaitsevägi, kohalikud omavalitsused ja teised organisatsioonid ning liitlaste ja partnerriikide relvajõudude üksused.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=LL0KnRBLhYc

Kevadtorm 2019 galeriid: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59362
Kevadtorm 2019 videod: https://www.youtube.com/user/sodurileht

Keri üles