Jäta menüü vahele

Kevadtormil käib aktiivsete lahingute faas

Esmaspäeval kaitseväe keskpolügoonil alanud õppuse Kevadtorm aktiivsete lahingute etapis ründavad 1. jalaväebrigaadi üksused 22. jalaväepataljoni ning neile tugevduseks antud Kalevi pataljoni ja Scoutspataljoni kompanii positsioone.

1. jalaväebrigaadi ülema kolonel Vahur Karuse sõnul seisab 22. jalaväepataljon tema brigaadi rünnakutele vastu vapralt ning on takistanud brigaadi manööverüksuse edasiliikumist.

„22. jalaväepataljon on olnud vääriline vastane. Hetkel oleme situatsioonis, kus valmistame ette järgmisteks kokkupõrgeteks,“ ütles kolonel Karus, kes saatis oma rahvusvahelise brigaadi esmaspäeval lahingusse sõnadega „find, fix, strike and give them hell“ (leidke nad, siduge, lööge ja tehke neile põrgut).

Kolonel Karuse sõnul annab Kevadtorm võimaluse brigaadi tasandil erinevate manööverüksuste tegevusi koordineerida, läbi harjutada ning miski ei saa seda paremini võimaldada kui vääriline vastane.

Õppuse Kevadtorm 24. mail alanud õppelahingutes löövad kaasa nii maaväe, õhuväe kui ka mereväe üksused, lisaks on osalemas Kaitseliit ning liitlased. Peamisteks õppivateks üksusteks on 1. jalaväebrigaadi ja 2. jalaväebrigaadi pataljonid ja erialakompaniid ning sõjaväepolitsei oma allüksusega. Õppelahingud kestavad 28. maini, seejärel algab õppuse viimane, lahinglaskmiste faas.

Fotod:
https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60547
https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60546

Keri üles