Jäta menüü vahele

Kevadtormil sai tuleristsed Kaitseliidu suurtükipatarei

Esmaspäeva varahommikul paukusid Kevadtormi lahinglaskmistel suurtükid. Esmakordselt võttis relvaliigi lahinglaskmistest osa ka Kaitseliidu üksus.

Vastsündinud Kirde maakaitseringkonna 122mm haubitsate suurtükipatarei moodustati sellel aastal Jõgeva, Järva ja Viru malevate kaitseliitlastest. Malevlased saavutasid laskevalmiduse kell 5 varahommikul. Juba pool tundi hiljem kõlasid esimesed suurtükkide paugud.

„Lasime esimest korda, rahva keeli öeldes madala pulsiga ja ohutustehnikat järgides. Mehed said väga hästi hakkama,“ ütles Kirde maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu, kutsudes teisi erialast kogemust omavate vabatahtlikke panustama Kaitseliidu uue võime arendamisse.

Kevadtormi kolmandas ehk lahinglaskmiste faasis harjutavad 1. ja 2. jalaväebrigaadi üksused kaitselahingute ja pealetungi pidamist teravmoona kasutades. Lahingülesannete täitmisel saavad jalaväelased lisaks käsitulirelvadele ja raskerelvastusele kasutada erinevate relvaliikide tuletoetust.

Pühapäeval alustas harjutamist 2. brigaadi koosseisu kuuluv 22. jalaväepataljon, mille tegevust toetasid muuhulgas 122mm kaitseväe suurtükiväepataljoni haubitsad, liitlaste 105mm ning 155mm kerge- ja liikursuurtükid ning mitmikraketiheitja MLRS. 22. jalaväepataljoni lahinglaskmised kestavad 1. juunini, seejärel asub ülesandeid täitma 1. brigaadi koosseisu kuuluv 12. jalaväepataljon.

„Meie oleme valmis toetama mõlema jalaväepataljoni lahingutegevust kaudtulega ja nädal on alanud väga hästi,“ ütles 25. suurtükiväepataljoni ülem major Meelis Laanemets. „Ajateenijad on iseseisvalt hakkama saanud, kedagi neil kõrval juhendamas ei ole. Mehed on rõõmsad ning valmis seda nädalat vastu pidama.“

Kevadtormi lahinglaskmiste eesmärk on kaitselahingu ja vasturünnakute harjutamine koos kaudtule-, pioneeri-, soomusüksuste-, tankide- ning õhuvahendite toetusega.

Kokku osaleb lahinglaskmistel üle 2000 kaitseväelase. Lisaks peamistele treenitavatele, 12. ja 22. jalaväepataljonile, on lahinglaskmistele kaasatud 1. jalaväebrigaadi staap, staabi- ja sidekompanii, Eesti ja Briti pioneerid, miinipildujarühmad, luurajad, tankitõrjujad, õhutõrjujad, Scoutspataljon, Ühendkuningriigi tankid ja haubitsad, tagalapataljon ning sõjaväepolitsei.

Õhutoetust pakuvad Ameerika Ühendriikide ning Suurbritannia helikopterid AH-64 Apache ning AW159 Wildcat. USA helikopterid UH-60 Black Hawk aitavad harjutada meditsiinilist evakuatsiooni ning üksuste alalt välja liikumist.

Kevadtorm on sel aastal jaotatud kolme peamisse etappi. Esimestel päevadel harjutasid üksused koostegevust maastikul, 24.-28. maini toimus väliõppus, mille käigus mängiti läbi etteantud taktikaline olukord ning 30. maist kuni 5. juunini toimuvad keskpolügoonil 1. jalaväebrigaadi juhtimisel üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.

GALERII

Keri üles