Jäta menüü vahele

Kindral Palm asub kaitseväe juhataja asetäitja ametikohale

Täna kaitseväe peastaabi territooriumil toimunud tseremoonial võttis brigaadikindral Veiko-Vello Palm kindralmajor Indrek Sirelilt üle kaitseväe juhataja asetäitja ametikohustused. Kindral Sirel jätkab teenistust Eesti kaitseväe sõjalise esindajana NATO ja Euroopa Liidu juures.

Brigaadikindral Veiko-Vello Palm alustas teenistust kaitseväes 1992. aastal ajateenijana Kalevi üksik-jalaväepataljonis ning on teeninud muuhulgas Tapa väljaõppekeskuse staabiülemana, peastaabi operatiiv- ja väljaõppeosakonna ülemana, staabiohvitserina Poolas asuva NATO Kirdekorpuse staabis ning olnud kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja. Aastatel 2015 kuni 2018 oli kindral Palm 1. jalaväebrigaadi ülem, alates 2018. aasta lõpust kaitseväe peastaabi ülem. Brigaadikindral Palm on lõpetanud Soome riigikaitse kõrgkooli kadetikooli ja kindralstaabiohvitseride kursused, läbinud Balti Kaitsekolledži kõrgema juhtkonna kursused ning osalenud rahvusvahelisel sõjalisel missioonil Afganistanis 2007. ja 2010. aastal.

Kindralmajor Indrek Sirel on teeninud pataljoniülemana Viru üksikjalaväe pataljonis ja kaitseväe peastaabi operatiivosakonna erinevatel ametikohtadel. 2004-2005 teenis ta Afganistanis ISAF staabi ühend- operatiivosakonna (CJ3) planeerimisohvitserina ning oli samas ISAFi Eesti kontingendi rahvuslik vanem. 2005-2006 teenis ta Scoutspataljoni ülemana. Kindralmajor Sirel oli alates 2006. aastast maaväe staabi ülem ja maaväe ülema kohusetäitja ning 2008. aastast maaväe ülem. Enne praegusele ametikohale asumist teenis ta Hollandis NATO Brunssumi ühendväejuhatuse väljaõppeosakonna ülema asetäitjana. Ta on lõpetanud relvajõudude juhtimis- ja kindralstaabi kursuse Fort Leavenworth’is Ameerika Ühendriikides ning Soome Riikliku Kaitseakadeemia kindralite erikursuse. 2009. aastal omandas ta magistrikraadi strateegiliste uuringute alal Ameerika Ühendriikide Maaväe Sõjakolledžis. Kindralmajor Sirel teenis kaitseväe juhataja asetäitjana 2016 aastast.

Kaitseväe juhataja asetäitja täidab kaitseväe juhataja puudumisel tema ülesandeid ning juhib ja korraldab kaitseväe juhataja määratud valdkonna tööd.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60599

Keri üles