Jäta menüü vahele

Kindralmajor Herem kohtus Soome kaitseväe juhatajaga

Soomet külastanud Eesti kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem kohtus eelmise nädala lõpus Soome kaitseväe juhataja kindral Timo Kivineniga, kellega arutati erinevaid koostöö küsimusi.

„Soome kaitseväega on meil kõigist partneritest kõige rohkem koostööprojekte ja ühiseid põhimõtteid sõjalises riigikaitses. Kohtumisel arutasimegi tuleviku koostöövõimalusi haridusest kuni välismissioonideni,“ ütles kindralmajor Herem.

Reedel alanud visiidi käigus kohtus kindralmajor Herem ka Soome kaitseministeeriumi kantsleri Jukka Juustiga, külastas hübriidohtude vastu võitlemise keskust ning sai ülevaate regiooni julgeolekuhinnangutest. Lisaks asetaks kindralmajor Herem pärja langenud Soome kaitseväelaste mälestuseks Hietaniemi kalmistul.

Soome ja Eesti kaitsevägesid ühendab aastakümnete pikkune ja mitmekülgne koostöö. Näiteks on Soome toetanud Eesti kaitseväge ohvitseride koolituses, iga-aastaselt osaletakse vastastikku üksteise väljaõppes ja harjutustel, ühiselt panustati ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL. Muuhulgas on Eesti ja Soome koostöös hankinud nii õhuseireradareid, liikuvsuurtükke kui ka laskemoona.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60142

Keri üles