Jäta menüü vahele

Kolmsada noort veetsid nädalavahetuse riigikaitselaagris

Möödunud nädalavahetusel kogunesid ligi kolmsada riigikaitseõpetust õppivat gümnaasiuminoort Võrumaale, et läbida kolmepäevane riigikaitselaager.

„Mul on hea meel tõdeda, et õpilastelt saadud tagasiside laagri korraldusliku poole ja läbi viidud tegevuste osas oli väga positiivne. Täname Kuperjanovi jalaväepataljoni ning 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni hea koostöö ja toetuse eest,“ ütles riigikaitseõpetaja staabiveebel Vahur Hanko.

Riigikaitselaager kestis reede pärastlõunast pühapäevani ning hõlmas kokku kümne gümnaasiumi õpilasi nii Lõuna-, Lääne- kui Ida-Eestist. Riigikaitsehuvilised noormehed ja neiud said kolme päeva jooksul instruktorite juhendamisel läbi proovida erinevad tegevused, mida kaitseväeteenistuses vaja läheb: topograafia ja kaardi tundmine, enese maskeerimine, esmaabi andmine ja palju muud.

Laagri korraldanud MTÜ Riigikaitse Rügement riigikaitseõpetajate kõrval tegutsesid instruktoritena ka Kuperjanovi jalaväepataljoni ning liitlaste lahingugrupi kaitseväelased, Vanglateenistuse, Politsei- ja piirivalveameti ning Päästeameti teenistujad.

Riigikaitseõpetus paneb aluse Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundab kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajadusel Eestit kaitsta. Riigikaitseõpetus on põnev ja mitmekülgne valikõppeaine, mille õpetamist toetavad kaitseministeerium ja Kaitseressursside Amet.

GALERII

Keri üles