Jäta menüü vahele

Küberväejuhatus saab uue ülema

Küberväejuhatust asub alates 1. novembrist juhtima kolonelleitnant René Innos. Senine ülem kolonel Kaupo Rosin asub tööle välisluureameti peadirektorina. „Kahju on küberväejuhatusest lahkuda. Nautisin siin teenimist, kuna siin on väga kompetentsed ja motiveeritud inimesed ning väga perspektiivikad töösuunad,“ ütles kolonel Rosin. „Soovin kolonelleitnant Innosele palju edu. Küberväejuhatus jääb väga headesse kätesse.“ …

Küberväejuhatust asub alates 1. novembrist juhtima kolonelleitnant René Innos. Senine ülem kolonel Kaupo Rosin asub tööle välisluureameti peadirektorina.

„Kahju on küberväejuhatusest lahkuda. Nautisin siin teenimist, kuna siin on väga kompetentsed ja motiveeritud inimesed ning väga perspektiivikad töösuunad,“ ütles kolonel Rosin. „Soovin kolonelleitnant Innosele palju edu. Küberväejuhatus jääb väga headesse kätesse.“

Täna tunnustas kaitseväe juhataja kindral Martin Herem kolonel Rosinat kaitseväe teenetemärgiga kaitsealaste teenete eest.

Kolonelleitnant René Innos alustas ajateenistust 1997. aastal Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis ja jätkas sõjakooli lõpetamise järel teenistust Kalevi üksik-jalaväepataljonis ning rahuoperatsioonide keskuses. 2005. aastal teenis ta üksik-sidepataljonis, olles aastatel 2009–2011 staabi- ja sidepataljoni staabiülem ja 2015–2018 pataljoniülem. Aastatel 2018-2021 teenis kolonelleitnant Innos staabiohvitserina Eesti alalises esinduses NATOs ja asus 1. augustist 2021 küberväejuhatuse ülema asetäitja ametikohale. Kolonelleitnant Innos on teeninud välisoperatsioonidel Kosovos ja Afganistanis.

Kolonel Rosin alustas teenistust kaitseväes 1995. aastal. Kolonel Rosin on teeninud õhutõrjedivisionis,  kaitseväe peastaabis ja luurepataljonis, nii rühmaülemana, staabiohvitserina kui üksuse ülemana. Aastatel 2013-2018 oli ta luurekeskuse ülem. Samuti on ta teeninud vanemstaabiohvitserina aastatel 2009-2010 Euroopa liitlasvägede peakorteris (SHAPE) juures ning alates 2018. aastast kuni 2022. aasta augustini NATO peakorteri luure- ja julgeolekudivisjoni analüüsiüksuse asedirektorina.

Küberväejuhatus loodi 1. augustil 2018. aastal. Väejuhatuse põhiülesanne on operatsioonide korraldamine küberruumis kaitseministeeriumi vastutusalas juhtimistoetuse elluviimiseks. Küberväejuhatuse alluvuses tegutsevad staabi- ja sidepataljon, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus, küber- ja infooperatsioonide keskus, strateegilise kommunikatsiooni keskus ning staabi- ja tagalakompanii.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/6149231

Keri üles