Jäta menüü vahele

Küberväejuhatus sai uue ülema

Eile andis Tallinnas kaitseväe Filtri tee linnakus peetud tseremoonial küberväejuhatuse ülem kolonel Andres Hairk üksuse juhtimise pidulikult üle kolonelleitnant René Innosele.

„Kui viis aastat tagasi otsustati Eestis luua küberväejuhatus ja selle ülemaks sai kolonel Hairk, oli ta maailmas üks esimesi küberväejuhatuse ülemaid,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. „Kolonel Hairk on pidanud juhtima väejuhatust ja arendama infosüsteeme olukorras, kus kogu maailmas areneb see valdkond meeletu kiirusega. Hiljuti avaldati riikide küberturvalisuse pingerida, milles Eesti asus kolmandal kohal. Minna reservi olukorras, kus ollakse maailmas kolmas ja Eestis esimene, on päris hea.“

Kolonel Andres Hairk teenis kaitseväes aastast 1992. Hairk on teeninud õhutõrjepataljonis ja kaitseväe peastaabis, aastatel 2007–2008 üksik-sidepataljoni ülema, 2008-2011 NATO Allied Force Command Heidelberg staabiohvitseri, 2011–2012 staabi- ja sidepataljoni ülema ja aastatel 2012–2018 aastal kaitseväe peastaabi side- ja juhtimissüsteemide osakonna ülemana. Aastatel 2018–2021 oli kolonel Hairk küberväejuhatuse ülem. Kaitseväest lahkumise järel asub kolonel Hairk kaitseliidu küberkaitseüksuse pealiku ametikohale.

Küberväejuhatuse ülema kohuseid asub täitma kolonelleitnant René Innos, kes alustas ajateenistust 1997. aastal Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis ja jätkas sõjakooli lõpetamise järel teenistust Kalevi üksik-jalaväepataljonis ning rahuoperatsioonide keskuses. Kolonelleitnant Innos teenis 2005. aastal üksik-sidepataljonis, olles aastatel 2009–2011 staabi- ja sidepataljoni staabiülem ja 2015–2018 pataljoniülem. Aastatel 2018-2021 teenis kolonelleitnant Innos staabiohvitserina Eesti alalises esinduses NATO-s ja asus 1. augustist 2021 küberväejuhatuse ülema asetäitja ametikohale. Kolonelleitnant René Innos on teeninud välisoperatsioonidel Kosovos ja Afganistanis.

Küberväejuhatuse põhiülesanne on operatsioonide korraldamine küberruumis kaitseministeeriumi vastutusalas juhtimistoetuse elluviimiseks. Küberväejuhatuse alluvuses tegutsevad staabi- ja sidepataljon, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus, küber- ja infooperatsioonide keskus, strateegilise kommunikatsiooni keskus ning staabi- ja tagalakompanii.

GALERII

Keri üles