Jäta menüü vahele

Küberväejuhatus tähistas relvaliigi sünnipäeva

Eile toimus Ämaris staabi- ja sidepataljoni riviplatsil küberväejuhatuse pidulik rivistus, millega tähistati homme saabuvat relvaliigi 103. sünnipäeva. Osalesid nii Ämaris kui ka Tallinnas baseeruvad küberväejuhatuse üksused.

21. november 1918 oli kuupäev, mil Eesti inseneriväe koosseisus alustas tegevust Tallinna traadita telegraafijaam – sündmus, mida on põhjust pidada terve side- ja ühtlasi ka küberrelvaliigi sünnipäevaks Eestis. Esialgu tegutses niinimetatud sädetelegraaf inseneripataljoni koosseisus, 1924. aastast koondati sidealad sidepataljoni alla, mis alustas uuesti tegevust 1993. aastal. 2009. aastast tegutseb staabi- ja sidepataljon. 2018. aastast viidi küberväelaste erinevad tegevusalad juba eraldi väejuhatuse – küberväejuhatuse juhtimise alla.

„Tõdemus, et sidemehed sõda ei võida, on möödanik, tänasel päeval me leiame end üha enam eesliinil. Inimesed peavad normaalseks, lausa inimõiguseks seda, et neil on kasutada internet, rääkimata sotsiaalmeediast. Seda kõike peame me tagama,“ ütles väejuhatuse ülema kohusetäitja kolonelleitnant René Innos rivistust vastu võttes. „Tänapäeval on ka võimalik, et sõdu võidetaksegi küberruumis, nii et püssid ei paugu, seega olla relvaliik, mis võidab sõdu, paneb ka meie tegevuse hoopis teise valgusesse,“ lisas ta.

Tunnustati ka parimaid küberväelasi, näiteks tänavu sai aasta sideväelase tiitli major Marko Saarela, tagatoa hoidja tiitli veebel Gert Roost.

Küberväejuhatuse põhiülesanne on operatsioonide korraldamine küberruumis kaitseministeeriumi vastutusalas juhtimistoetuse elluviimiseks. Küberväejuhatuse alluvuses tegutsevad staabi- ja sidepataljon, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus, küber- ja infooperatsioonide keskus, strateegilise kommunikatsiooni keskus ning staabi- ja tagalakompanii.

Galerii

Keri üles