Jäta menüü vahele

Küberväejuhatus tähistas teist aastapäeva

Eile tähistas küberväejuhatus Tallinna Filtri tee linnakus enda väeüksuse teist aastapäeva piduliku rivistusega, kus küberväejuhatuse ülem kolonel Andres Hairk andis silmapaistvamatele kaitseväelastele, töötajatele ja reservväelastele üle ergutused.

„Kui esimese aasta eesmärk oli ühendada peastaabi üks osakondadest ning staabi- ja sidepataljon nii, et ülesannete täitmise kvaliteet ei langeks, siis teise aasta eesmärk oli meil juba kvaliteedi tõstmine – nii IT-teenuste ja süsteemide kui ajateenistuse parem korraldamine,“ ütles küberväejuhatuse ülem kolonel Andres Hairk lisades, et seda on kinnitanud ka üha suurenev ajateenijate sooviavalduste kasv vabatahtlikult küberväejuhatusse tulemiseks.

„Seda muidugi selleks, et rakendada oma IT-alaseid teadmisi ja kogemusi meie keskkonnas ning on rõõm tõdeda, et ka üha enam reservväelasi soovib ja tahab panustada meie arengusse,“ lisas kolonel Hairk juhtides tähelepanu ka küberväelaste hiljutisele heale koostööle eriolukorra ajal Terviseameti toetamisel olukorrateadlikkuse tõstmisel.

„Terviseameti kriisistaabile loodud infosüsteemi arendamisega said küberväelased hea võimaluse rakendada endi oskusi reaalses kriisiolukorras, reaalse pinge all. Sellega saime ka kinnituse, et meil on olemas vajalik pädevus ning meie väljaõpe on tugev,“ ütles kolonel Hairk.

2018. aasta 1. augustil tööd alustanud küberväejuhatus (KÜVJ) koondab endas kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse ülesanneteks on operatsioonide korraldamine küberruumis, kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine, valitsemisala küberturbe ja kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine, sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ning formeerimise korraldamine, küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ning koordineerimine, kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine ning infooperatsioonide korraldamine.

Fotod

Keri üles