Jäta menüü vahele

Küberväejuhatuse nooremallohvitseride kursus algas traditsioonilise lipurännakuga

Eile öösel läbisid tulevased küberväejuhatuse jao- ja rühmaülemad nooremallohvitseride kursuse algust tähistava lipurännaku.

„Need noored on tulevased juhid ja seetõttu saab nende õlgadel olema erakordselt suur vastutus nii endi kui ka oma alluvate ees. See rännak ongi õppurite esimene mitmest proovikivist, kus nad saavad õppida ennast ja oma kaaslasi lähemalt tundma ning harjutada ühtse meeskonnana töötamist,“ ütles küberväejuhatuse veebel staabiveebel Meelis Piirsalu.

Neljapäeva ööl vastu reedet Saku vallas toimunud 20 kilomeetrise rännaku jooksul said tulevased nooremallohvitserid erinevates kontrollpunktides harjutada esmaabiandmist, relvade käsitsemist, kaardilugemisoskust ning veetakistuste läbimist.

Lipurännak toimub nooremallohvitseride kursuse alguses, kus tulevased küberväejuhatuse jao- ja rühmaülemad lunastavad sideväelaste nooremallohvitseride kursuse traditsioonilise sümboli – vanaaegse raadiojaama – ja õppuri märgid. Küberväejuhatuses sümboliseerib vanamoodne raadiojaam seda, mida mujal üksustes kursuselipp.

2018. aasta 1. augustil tööd alustanud küberväejuhatus (KüVJ) koondab endas kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse ülesanneteks on operatsioonide korraldamine küberruumis, kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine, valitsemisala küberturbe ja kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine, sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ning formeerimise korraldamine, küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ning koordineerimine, kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine ning infooperatsioonide korraldamine.

GALERII

Keri üles