Jäta menüü vahele

Küberväejuhatuse reservväelased kinnistavad oma kaitsetahet

Täna lõppeb kaks päeva kestnud küberväejuhatuse võtmeametikohtadel teenivate reservväelaste õppekogunemine „Küberosuti“, mille käigus tutvuti muutustega väejuhatuse igapäevateenistuses, värskendati juba varem õpitut ning viidi end kurssi oma sõjaaja üksuse tegevustega.

„Kaasame järjest enam reservväelasi üksuse tegevustesse, et neil säiliks olukorrateadlikkus väejuhatuse ja sõjaaja üksuste tegevustest,“ ütles õppekogunemise läbiviija küberväejuhatuse staabi operatiiv- ja sidejaoskonna ülem major Veiko Raaper. „Nii on meil reservväelasi lihtsam ka ülesannete täitmisse integreerida ning samal ajal aitab tihe kontakt säilitada sidusust ja kasvatada ühtekuuluvustunnet.“

Lisaks ülevaatele küberväejuhatuse arengutest ja väljaõppe värskendamisele saavad reservohvitserid ja –vanemallohvitserid harjutada rännakut ja maastikusõitu ning panna end proovile orienteerumises. Reservväelasi tervitas ka küberväejuhatuse uus ülem kolonel Kaupo Rosin.

Küberväejuhatus koondab kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse alluvuses tegutsevad staap, staabi- ja sidepataljon, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus, küber- ja infooperatsioonide keskus, strateegilise kommunikatsiooni keskus ning staabi- ja tagalakompanii.

Fotod

Keri üles