Jäta menüü vahele

Küberväejuhatuse tulevased jaoülemad alustasid nooremallohvitseride baaskursust traditsioonilise lipurännakuga

Täna öösel läbisid tulevased küberväejuhatuse jaoülemad Saku vallas nooremallohvitseride baaskursuse algust tähistava lipurännaku, kus näitasid oma juhiomadusi.

„Lipurännaku eesmärk on tugevdada õppurite ühtekuuluvust ning omavahelist koostööd,“ ütles küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljoni väljaõppesektsiooni staabiallohvitser vanemveebel Tevo Topaasia. „Sellel rännakul saavad sõdurid tundma nii enda kui kaaslaste füüsilise ja vaimse taluvuse piire ning õpivad toime tulema raskustega, et täita põhiülesannet.“

Vanemveebel Topaasia lisas, et rännaku ajal hindavad instruktorid ka sõdurite juhiomadusi ning see määrab tulevikus sõduri sõjaaja ametikoha.

Ligi 30 veebruaris ajateenistust alustanud tulevast jaoülemat läbisid pataljoni lipurännakul pea 20-kilomeetrise vahepunktidega raja, kus nad pidid lahendama erinevaid meeskonnaülesandeid ja -harjutusi. Viies punktis oli vaja sõduritel täita erinevaid ülesandeid, mis andsid neile võimaluse näidata enda juhioskusi. Muu hulgas tuli neil anda esmaabi, käsitseda relvi, lugeda kaarti ja läbida veetakistus.

Pärast nooremallohvitseride baaskursust ootab sõdureid ees mais algav ja seitse nädalat kestev nooremallohvitseride erialakursus, kus tulevased jaoülemad omandavad vastava allüksuse erialaspetsiifilised teadmised.

Talvise kutse jaoülematest saavad juulis teenistust alustavate ajateenijate esimesed mentorid ja juhendajad, kes hakkavad allüksust juhtima ja koolitama. Reservi arvamisel määratakse nad tavaliselt jalaväe jaoülemateks.

Lipurännak toimub nooremallohvitseride baaskursuse alguses, kus tulevased küberväejuhatuse jaoülemad lunastavad sideväelaste nooremallohvitseride kursuse lipu ning õppuri märgid. Lipp on allüksuse sümbol, mis aitab luua ja alal hoida ühtsustunnet ning teadliku distsipliini ja kursuse traditsioone.

Traditsioonilise lipurännaku eesmärk on arendada jaoliikmete omavahelist koostööd. Samuti toob rännak välja üksikvõitleja nõrgad ja tugevad küljed. Nooremallohvitseride kursuse lipurännaku traditsioon sai alguse 1995. aastal lahingukoolis Võrus.

GALERII

Keri üles