Jäta menüü vahele

Küberväelased lihvisid enne suurõppust Siil koostööd

Täna lõpeb küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljoni kontrollõppus „Olbrei säde“, kus nii pataljoni kui väejuhatuse teiste struktuuriüksuste ajateenijad said viimase lihvi enne kaitseväe suurõppust Siil.

„Pataljoni allüksuste tegevus õppusel läks iga päevaga aina paremaks. Samuti pataljoni ja küberväejuhatuse üksuste koordinatsioon,“ ütles staabi- ja sidepataljoni ülem kolonelleitnant Taavi Otsalainen. „Võin väita, et oleme Siilil tegutsemiseks valmis.“

Õppus „Olbrei säde“ kestis kaks nädalat Eesti eri paigus ning sõdurid said harjutada koostööd ning kõike, mida väljaõppe jooksul õppinud. Nii tuli staabikompanii ajateenijail püstitada juhtimispunktid taktikalises olukorras erinevates asukohtades ning sidekompanii võitlejail tagada neis juhtimistoetus ehk töötavad sidevahendid ja infosüsteem. Lisaks said küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskuse otseteavitusmeeskonnad harjutada pataljoni toetamist otseteavitusoperatsioonidega.

Õppuse avapäeval külastasid sideväelased ka oma esimese pataljoniülema Friedrich-Alfred Olbrei (1893–1972) hauda, kelle nime kannab kontrollõppus esimest korda.

Staabi- ja sidepataljon kuulub küberväejuhatuse koosseisu ülesandega korraldada kaitseväe juhtimistoetust ja selle väljaõpet.

Keri üles