Jäta menüü vahele

Küberväelased õpetavad gümnasiste metsas ellu jääma

Eile lõppes Humala harjutusväljal Harjumaal riigikaitselaager, kus Tallinna XXI kooli gümnasistid õppisid metsas hakkamasaamist ja sõduritarkusi.

„Laagris said gümnasistid hea ülevaate sellest, millega väljaõppel kaitseväes tegeletakse,“ ütles XXI kooli riigikaitseõpetaja major Ivo Peets. „Hoolimata tormisest ilmast pidasid õpilased kõik vastu ja laagri kolmandalgi päeval pakatasid energiast ja nägudest peegeldus vastu rahulolu.“

Küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljoni ning riigikaitse rügemendi mittetulundusühingu korraldatavas laagris omandasid 64 õpilast teadmisi ning oskusi meditsiinis, topograafias ja sides ning õppisid, kuidas välitingimustes toitu valmistada, telki püstitada, varjatult liikuda ja end moondada. Samuti tutvusid õpilased relvade käsitsemisega. Osalejad said oma teadmised ja oskused panna proovile orienteerumisvõistlusel, kus igas kontrollpunktis tuli täita erinevaid ülesandeid.

Küberväejuhatuse ajateenijad osalesid laagris jaoülemate ja abikoolitajatena, et kinnistada ajateenistuses omandatud oskusi. Samuti said nad paari aasta pärast ajateenistusse jõudvatele noortele tutvustada, mis neid ajateenistuses ees ootab.

Riigikaitseõpetus on valikaine, mida kaitseväelased ja kaitseliitlased õpetavad gümnaasiumides ja kutsekoolides üle Eesti. Riigikaitseõpetus paneb aluse Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele ning annab aimu ajateenistuses õpetatavatest oskustest. Küberväejuhatus toetab laagrite korraldust eelkõige koolides, kus õpetatakse väejuhatuses olulisi erialasid ning kellega seob ajalooline side. Tänu kaitseväe toele riigikaitselaagrite korraldamisel tuleb iga-aastaselt järjest enam noori vabatahtlikult ajateenistusse.

Keri üles