Jäta menüü vahele

Kuperjanovi jalaväepataljoni taasloomisest möödus 29 aastat

Kuperjanovi jalaväepataljon tähistas täna 29 aasta möödumist väeosa taasloomisest iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigis.

„Kuperjanovi jalaväepataljon taasloodi napid seitse kuud pärast Eesti taasiseseisvumist esimese pataljonina. Sellest ajast alates tuntakse kuperjanovlasi nõudliku väljaõppe ja suurepärase esprit de corps poolest. Need on omadused, mille nimel me pingutame nii täna kui ka tulevikus!“ ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Indrek Sarap.

Kuperjanovi jalaväepataljon (toona Kuperjanovi üksik-jalaväepataljon) taasloodi 18. märtsil 1992 Võrus Meegomäel. Pataljoni esimeseks ülemaks määrati toona kapteni auastmes hilisem kaitseväe juhataja kindralleitnant Johannes Kert. Kuperjanovi ja Kalevi üksik-jalaväepataljonid olid esimesed taastatud Eesti kaitsejõudude allüksused, kus mõlemas hakati kohe ka ajateenijaid välja õpetama.

2. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv Kuperjanovi jalaväepataljon on üks kaitseväe suurimaid väljaõppeüksuseid. Pataljonis saavad väljaõppe nii jalaväe-, miinipilduja- kui erinevatel lahingutoetuserialadel teenivad sõdurid.

GALERII

Keri üles