Jäta menüü vahele

Lahinglaskmised ja hindamised näitasid 22. jalaväepataljoni väljaõppetaset

2. jalaväebrigaadi sõjaaja koosseisu kuuluva 22. jalaväepataljoni jalaväerühmad ja pioneerirühm läbisid sellel ja eelmisel nädalal rühma lahinglaskmised miinipildujate toetusel. Laskmistega samaaegselt hinnati ka üksuste väljaõppetaset.

„COVID-19 on mõjutanud kõikide 22. jalaväepataljoni allüksuste väljaõpet. Sellel ja eelmisel nädalal toimunud hindamised andsid ausa ja ühetaolise ülevaate praegusest väljaõppetasemest ja kitsaskohtadest. Mul on hea meel tõdeda, et hoolimata COVID-19 mõjust on jalaväekompaniid valmis alustama kompanii taseme väljaõpet,“ ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Indrek Sarap.

Kaks nädalat kestnud hindamistsükli jooksul kontrolliti jalaväerühmade tegevusi kõikides peamistes lahinguliikides: rünnak, kaitse ning varitsus. Lisaks harjutasid sõdurid täiendavalt tegutsemist hoonestatud alal paikneva vastase vastu ja maa-ala varitsusi.

Sõjaaja olukorrale lähedase kogemuse andmiseks sooritasid kõik rühmad ka lahinglaskmised nii ründavate kui kaitsvate tegevuste raamistikus. Jalaväeüksuseid toetasid laskmistel nii 81- kui 120-millimeetrised miinipildujad.

22. jalaväepataljoni väljaõpe jätkub kompanii- ja pataljoni koostegevusõppega. „Jätkame järgmisel nädalal kaitseväe keskpolügoonil algaval õppusel Ymer meeskondade kokkuharjutamist ja hindamiste käigus selgunud puuduste kõrvaldamist,“ ütles kolonelleitnant Sarap.

17. mail algaval õppusel Kevadtorm tegutseb pataljon ühe hinnatava üksusena 2. jalaväebrigaadi alluvuses.

22. jalaväepataljon on üks kolmest 2. jalaväebrigaadi sõjaaja koosseisu kuuluvast jalaväepataljonist. Pataljoni jalaväe-, miinipilduja- ja lahinguteenindusüksused valmistab ette Kuperjanovi jalaväepataljon. Erialaüksused omandavad väljaõppe peamiselt 1. jalaväebrigaadis, kuid integreeritakse väljaõppetsükli lõpuperioodis ülejäänud pataljoni ettevalmistustega sõjaaja ülesannete täitmiseks.

GALERII

Keri üles