Jäta menüü vahele

Laskeharjutus Tornaado testib sõdurite oskust lahinguväljal edu saavutada

Eile, 4. mai varahommikul kaitseväe keskpolügoonil käsklusega „lae ja pane valmis“ alanud lahinglaskmine Tornaado lihvib jalaväelaste lahinguoskusi, koostööd kaudtuleüksustega ning üksustevahelist koordineerimist. Kokku võtab Viru jalaväepataljoni poolt juhitavast harjutusest osa üle 1 300 kaitseväelase peamiselt 1. ja 2. jalaväebrigaadist.

„Igal aastal Tornaadot planeerides ja ellu viies teeme me ühe sammu edasi – tänavu on kompaniiülematel omavahelist koordineerimist rohkem, tuleplaanid keerulisemad, toetusrelvade tegevus rohkem integreeritud jalaväe manöövrisse ja tulejuhtidel on rohkem rehkendamist kui möödunud aastal,“ ütles Tornaado juht Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga lisades, et Tornaadole eelnenud väliõppus Ymir kinnistas sõdurite teadmisi ja oskusi ning lihvis üksuste sisest ja -vahelist koostööd.

„Vaatamata sellele, et sõdurite väljaõpe toimus erinevates linnakutes ning nad kannavad oma käisel erinevaid embleeme, oskavad nad üksteisega arvestada, ühise väena tegutseda ja planeerida ning läbi viia just selliseid koondlööke, mis vastast kõige valusamalt löövad ning meile edu tagavad,“ lisas kolonelleitnant Luga.

Harjutusest võtab osa üle 1 300 kaitseväelase peamiselt Viru, Kalevi ja Kuperjanovi jalaväepataljonidest, suurtükiväepataljonist, tagalapataljonist ning pioneeripataljonist, samuti kaitseväelased, kaitseliitlased ning reservväelased teistest kaitseväe ja kaitseliidu üksustest.

04. – 07. maini toimuvad keskpolügoonil üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt manööver-, lahingutoetus- ja lahinguteenindusüksuste koostööd reaalsusele lähedases lahinguolukorras. Lahinglaskmistel täidavad osalevad üksused pea 30 tundi kestvatel operatsioonidel erinevaid ülesandeid, mille hulgas on näiteks kontakti liikumine, kiirrünnak, kaitse ning lahingutegevus pimedal ajal. Reaalsuse loomise eest vastutavad üksuste juures tegutsevad tulekontrollijad, kes kuvavad sõduritele erinevaid olukordi.

Fotod

Keri üles