Jäta menüü vahele

Lennubaas harjutas lennuõnnetusele reageerimist

Eelmisel nädalal toimus Ämari lennubaasis ja Klooga harjutusväljal lennubaasi hädaolukorraõppus Abandoned Bird, mis võimaldas lennubaasi isikkoosseisul harjutada lennuõnnetusele reageerimist. Seekordsel õppusel harjutati baasist väljaspool toimunud lennuõnnetust liitlaste hävitajaga.

 „Õppuse peamine eesmärk oli läbi harjutada tegevused, mis on kehtestatud õhusõidukitega toimunud õnnetuste lahendamiseks. Samuti lihviti erinevate allüksuste omavahelist koostööd,“ selgitas tuletõrje- ja päästeteenistuse ülem nooremleitnant Allar Siiroja lisades, et sellisel kujul toimus hädaolukorraõppus lennubaasis esmakordselt.

Nooremleitnant Siiroja sõnul oli õppus edukas ja osutus kõigile osapooltele kasulikuks. „Üksused said harjutada oma protseduurilisi tegevusi ja omavahelist koostööd. Selliste õppuste ja harjutuste korraldamine on vajalik kõigi osapoolte vilumuse tagamiseks, sest õnnetuste korral on kiirus ja aeg võtmetähtsusega,“ ütles nooremleitnant Siiroja.

Lennubaasi peamisteks ülesanneteks on võtta vastu liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal, toetada Eestis teenivat NATO õhuturbe lennusalka ning korraldada kogu kaitseväe lennundustegevust. Nende ülesannete täitmiseks on lennubaasil olemas moodne tehnika ning väljaarendatud struktuur.

GALERII

Keri üles