Jäta menüü vahele

Lennubaas tähistas taasloomise 23. aastapäeva

Täna tähistas lennubaas oma 23. taasloomise aastapäeva, mille puhul toimus Ämari lennubaasis pidulik rivistus kus lennubaasi ülem tunnustas eeskujulikumaid.

Lennubaasi ülem kolonelleitnant Mark Trubok meenutas pidulikul rivistusel 1997. aastat, mil alustati tänase Ämari lennubaasi ehitamist ning kuhu kuulus toona isikkoosseisu 15 inimest. Tänaseks töötab aga lennubaasis igapäevaselt paarsada inimest. „Lennubaasi arengu taga on olnud eelkõige inimesed, kelle  professionaalsus, tahe ja pühendumus teenistusse on viinud lennubaasi jäädavalt maailmakaardile,“ ütles kolonelleitnant Trubok.

Rivistuse lõpus andis lennubaasi ülem ringlusesse ajaloo almanahhi, kuhu hakkavad teenistujad kirja panema oma meenutusi ja seiku teenistusest lennubaasis. „Ma soovin, et esimesena saaks oma mõtted siia kirja panna õhuväe pikaajaline piloot major Mati Sikk kellel on, mida meenutada ja kelle panus kaitseväe lennunduse arengusse on olnud tohutu,“ lisas kolonelleitnant Trubok.

15. mail 1997. aastal taasloodud lennubaasi koosseisu kuuluvad baasi operatsioonide keskus, lennugrupp, lennuväljagrupp, õhuväe toetusgrupp, õhuväe väljaõppekeskus ning baasikaitse operatsioonide keskus.

Lennubaasi peamisteks ülesanneteks on võtta vastu liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal, toetada siin tegutsevat NATO õhuturbe lennusalka ning korraldada kogu kaitseväe lennundustegevust. Nende ülesannete täitmiseks on lennubaasil olemas moodne tehnika ning väljaarendatud struktuur.

Fotod

Keri üles