Jäta menüü vahele

Lennubaas tähistas 24. taasloomise aastapäeva

Ämari lennubaas tähistab täna 24. taasloomise aastapäeva, mille puhul korraldati eile lennubaasis pidulik rivistus. Lennubaasi ülem kolonelleitnant Mark Trubok õnnitles rivistusel teenistujaid tähtsa päeva puhul ning tunnustas eeskujulikumaid.

„Meenutades eelmisel nädalal õppuse Swift Response raames toimunud öist operatsiooni lennubaasis, võib öelda, et saime taaskord hakkama millegi esoteerilisega – oleme küll väike üksus, kuid saadame korda aina suurejoonelisemaid tegusid,“ kiitis kolonelleitnant Trubok lennubaasi koosseisu ühise pingutuse eest.

Rivistuse lõpus andis lennubaasi ülem traditsiooni kohaselt edasi ajaloo almanahhi, kuhu pikaaegsed teenistujad panevad kirja oma meenutusi ja seiku lennubaasis teenitud ajast. „Ma soovin, et seekord läheks raamat minu asetäitja kolonelleitnant Harli Taltsi kätte, kes on andnud suure panuse lennubaasi arengusse ja peab enne roteerumist nüüd ühe kirjatükiga veel hakkama saama,“ sõnas kolonelleitnant Trubok.

1997. aasta 15. mail taasloodud lennubaasi koosseisu kuuluvad baasi operatsioonide keskus, baasikaitse operatsioonide keskus, 1. eskadrill, lennuväljagrupp, õhuväe toetusgrupp ning õhutoetuse eskadrill.

Lennubaasi peamisteks ülesanneteks on võtta vastu liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal, toetada siin tegutsevat NATO õhuturbe lennusalka ning korraldada kogu kaitseväe lennundustegevust. Nende ülesannete täitmiseks on lennubaasil olemas moodne tehnika ning väljaarendatud struktuur.

GALERII

Keri üles