Jäta menüü vahele

Ligi 1900 ajateenijat lõpetas sõduri baaskursuse ning vandus Eestile truudust

Täna andsid pidulikel rivistustel kaitseväe erinevates väeosades üle Eesti sõdurivande kokku ligi 1900 ajateenijat, mis tähistas juulis teenistust alustanud võitlejate sõduri baaskursus lõppu.

1.jalaväebrigaadis lõpetas sõduri baaskursuse üle 900 sõduri, kellest pea 250 teenib Jõhvis Viru jalaväepataljonis ning ligi 700 Tapal. Mõlemasse linnakusse olid vande andmise tseremooniale lubatud ajateenijate lähedased, kellel oli ette näidata COVID-19 vaktsineerimis- või läbipõdemis tõend.

„Meie tugevus ei ole mitte meie suuruses, vaid meie peades ja südametes ning ühises panuses eesmärgi saavutamisse,“ ütles Viru jalaväe pataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga. „Meie edu sõltub sellest, kuidas ja milleks me midagi õpime ja teeme, mida ühiselt oluliseks peame ning kuidas me üksteist rasketel aegadel toetame. See ei ole mingil juhul lihtne, kuid ilma pingutuste ja valmiduseta eesmärgi nimel ka millestki loobuda, saab eksisteerida ainult kellegi teise armust ning see ei ole vabadus.“

2.jalaväebrigaadis lõpetas sõduri baaskursuse ligi 430 ajateenijat. Nad läbisid teenistuse Kuperjanovi jalaväepataljonis ning staabi- ja sidekompaniis. Sõduri baaskursuse viimaseks katsumuseks oli selle nädala teisipäeval toimunud paarikümnekilomeetrine rännak Võru maakonnas, mille käigus hinnati nii sõdurite füüsilist vastupidavust kui ka sõdurioskuste omandamise taset.

„Väga hea meel on näha nii staabi- ja sidekompanii kui 23. jalaväepataljoni sõjaaja koosseisude esimese teetähise saavutamist,“ ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa. „Seitse nädalat tagasi alanud väljaõpe on andnud ajateenijatele vajaliku enesekindluse, tarvilikud oskused ning kokkukuuluvustunde, et jätkata edukalt edasistel kursustel. Omaette lisaväärtuseks praegustele ajateenijatele on võimalus osaleda suurõppusel Siil 2022, mis toob järgmisel kevadel kokku kogu 2. jalaväebrigaadi. Edu, õnne ja meelekindlust kõigile ajateenijatele riigikaitse arendamisel!“

Küberväejuhatuses lõpetas sõduri baaskursuse pea 220 ajateenijat. Juulist kuni septembrini küberväejuhatuse  staabi- ja sidepataljonis toimunud sõduri baaskursuse raames omandasid kutsealused esmaseid individuaalseid sõdurioskusi tegutsemaks lahinguväljal.

„Kindlasti tugevnes isikkoosseisul füüsiline vastupidavus, kasvas meekonnavaim ja saadi juurde oskuseid ning teadmisi, mida rakendada ka igapäevaelus,“ võttis sõduri baaskursuse kokku staabi- ja sidepataljoni ülem kolonelleitnant Taavi Otsalainen.

Paldiskis asuva toetuse väejuhatuse logistikapataljonis lõpetas sõduri baaskursuse ligi 140 noort sõdurit, kellest silmapaistvamaks tunnistati reamees Martin Põiklik. Talle omistati tänasel lõpurivistusel pataljoniülemalt nimeline tääknuga. On märkimist väärt, et nädala sees toimunud sõduri baaskursuse rännak, mis on eelduseks kursuse lõpetamisele, tegid läbi kõik alustanud võitlejad – mitte keegi ei katkestanud.

„Ma tänan teid logistikapataljoni ohvitserid ja allohvitserid, nende noorte meeste asjatundliku juhendamise eest nende teekonna alguses, ning teid sõdurid, et olete hästi ning kiiresti omaks võtnud kaitseväelase elurütmi,“ ütles toetuse väejuhatuse logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Tambet Mäe. „Tänan ka teid, sõdurite emad-isad, õed-vennad, elukaaslased – teie mõistev suhtumine ja tugi, olgugi, et eemal olles, on see kütus, mis neid noori inimesi edasi püüdlema paneb. Loodan, et see tugi kestab vankumatult edasi.“

Lisaks andsid täna kell 11.00 Jüriöö pargis truudusetõotuse Eesti Vabariigile pea 200 Vahipataljoni ajateenijat. Nendest ligi 50 on mereväe ajateenijad, kes alustavad esmaspäeval mereväelase baaskursusega.

„Teenistus on siiamaani olnud väga põnev, kuna sain oma kodukandi meestega ühte tuppa ja seltskond on hea, siis kogu sõduribaaskursus on poole lõbusam,“ ütles mereväe ajateenija reamees Joosep Praks. „Mereväebaaskursuselt ootan palju uusi kogemusi. Sideoperaatorina pean näiteks õppima morsekoodi ja tundma erinevaid lippe – kõik need väljakutsed võtan meelsasti vastu.“

Uuel nädalal asuvad ajateenijad juba õppima autojuhi, mereväelase, eriala- või nooremallohvitseri baaskursustele. 

Sõdurivandega tõotab kaitseväelane jääda ustavaks demokraatlikule Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale, kaitsta Eesti Vabariiki vaenlase vastu kogu oma mõistuse ja jõuga, olla valmis ohverdama oma elu isamaa eest ning pidada kinni kaitseväe distsipliinist. Truudusetõotuse annavad ajateenijad pärast sõduri baaskursuse lõpetamist. Sõduri baaskursus on ajateenistusse kutsutud sõduri jaoks esmatasandi õpe, kus värsketele kaitseväelastele antakse üksikvõitleja teadmised ja oskused.

Sõduri baaskursus lõppeb eksamiga. Õppurisõdurite teadmisi ja oskusi kontrollitakse nii teoreetiliste testidega kui ka praktiliste harjutuste käigus, kus on vaja lahendada erinevaid ülesandeid nagu tulepositsiooni valik, maskeerimine, vahemaade mõõtmine, esmaabi andmine ja miinide paigaldamine. Samuti kontrollitakse sõdurite vastupidavust rännakuga, mille kogupikkus on erinevates väeosades kuni 50 kilomeetrit.

Ajateenistuses saadud teadmised on ettevalmistus teenistuseks reservis ja reservteenistuse lahutamatu osa. Praegu aega teenivate naiste ja meeste väljaõppetsüklid lõppevad 2022. aastal suurõppusega Siil, mille järel arvatakse nad reservi.

Fotogaleriid ajateenijate esimestest päevadest ja kuudest kaitseväes

Sõduri baaskursus (SBK)

Avatud uste päevad

Teenistusse saabumine

Keri üles