Jäta menüü vahele

Ligi 400 ajateenija lõpetasid sõduri baaskursuse ning vandusid Eestile truudust

Sel nädalal lõpetas veebruaris erinevates kaitseväe väeosades üle Eesti teenistust alustanud ligi 400 ajateenijat sõduri baaskursuse ning andsid pidulikul rivistusel sõdurivande.

„Mul on hea meel tunnistada, et teie kursuse koosseis on olnud silmapaistev ja olete oma teenistuse algusega hästi hakkama saanud. Tänu teile oleme valmis teotahteliselt seisma oma vabaduse ja riigi eest. Teie sõjalised teadmised ja oskused loovad eeldused tugevaks heidutuseks just siin, Eestis. Ma soovin edasiseks teenistuseks sitkust, jõudu ja edu,“ ütles 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni staabiülem major Peeter Kallas täna Jõhvi linnakus toimunud lõpurivistusel.

„Ootasin huvitavat väljakutset, mis paneb proovile ja seda ma sain. Lisaks uued sõbrad,“ ütles Kalevi jalaväepataljoni sõduri baaskursuse parim lõpetaja reamees Allain-Marco Anton. „Olen varasemalt olnud noorkotkas ja osad asjad olid tuttavad. Relvad ja liikumisviisid oli uus ja huvitav. Füüsiliselt raske ei olnud, sest olen lõpetanud Otepääl spordikooli ja see andis hea kehalise ettevalmistuse,“ lisas reamees Anton.

1. jalaväebrigaadi talvise kutse 130 ajateenijat läbivad sõduri baaskursuse Kalevi jalaväepataljonis. Pärast 7-nädalase baaskursuse lõppemist jätkavad sõdurid väljaõpet kas nooremallohvitseride või autojuhtide kursusel, misjärel määratakse neid edasise teenistuse jätkamiseks erinevatesse brigaadi allüksustesse. Nooremallohvitseride kursuse lõpetajate peamiseks ülesandeks saab olema suvel ja sügisel ajateenistusse tulevate sõdurite juhendamine ning nende ülemate abistamine

Lisaks vandusid kodumaale truudust 40 2. jalaväebrigaadi ajateenijat, ligi 30 Toetuse väejuhatuse logistikapataljoni ning üle 30 Küberväejuhatuse sõdurit.

Samuti andsid Miinisadamas toimunud pidulikul rivistusel truudusetõotuse Eesti Vabariigile ligi 130 vahipataljoni ja mereväe ajateenijat. Uuest nädalalast jätkuvad ajateenijate õpingud nooremallohvitseri baaskursuse, relvaerialakursuse ja autojuhi eriala suunal. Mereväe ajateenijad jätkavad mereväe alaste erialadega.

Sõdurivandega tõotab kaitseväelane jääda ustavaks demokraatlikule Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale, kaitsta Eesti Vabariiki vaenlase vastu kogu oma mõistuse ja jõuga, olla valmis ohverdama oma elu isamaa eest ning pidada kinni kaitseväe distsipliinist. Truudusetõotuse annavad ajateenijad pärast sõduri baaskursuse lõpetamist. Sõduri baaskursus on ajateenistusse kutsutud sõduri jaoks esmatasandi õpe, kus värsketele kaitseväelastele antakse üksikvõitleja teadmised ja oskused.

Sõduri baaskursus lõppeb eksamiga. Õppurisõdurite teadmisi ja oskusi kontrollitakse nii teoreetiliste testidega kui ka praktiliste harjutuste käigus, kus on vaja lahendada erinevaid ülesandeid nagu tulepositsiooni valik, maskeerimine, vahemaade mõõtmine, esmaabi andmine ja miinide paigaldamine. Samuti kontrollitakse sõdurite vastupidavust rännakuga, mille kogupikkus on erinevates väeosades kuni 50 kilomeetrit.

Veebruaris teenistust alustanud sõdurite ametikoht väeosas eeldab 11-kuulist väljaõpet ning nendest saavad tulevased ülemad, erialaspetsialistid ja autojuhid. Oma juhioskused pannakse proovile juba suvel, kui nendest saavad juulis teenistust alustavate noorte ülemad. Ajateenistuses saadud teadmised on ettevalmistus teenistuseks reservis ja reservteenistuse lahutamatu osa.

Fotod

Keri üles