Jäta menüü vahele

Liikursuurtükid K9 lasid üle Tallinn-Narva maantee

Kaitsevägi korraldas täna, 9. juunil Lääne-Virumaal Laukasool laskeharjutuse, mille käigus lasti liikursuurtükkidest K9 üle Tallinn-Narva maantee kaitseväe keskpolügoonil asuvale sihtmärgialale.

Harjutuse eesmärk oli testida relvasüsteemist laskmist pikematelt distantsidelt kui seda täna võimaldab kaitseväe keskpolügoon. Samuti harjutati kooskõlastusprotseduure, mis eelnevad kaudtule laskmistele üle tsiviilmaade ja avatud liiklusega teede.

„Tänased laskmised on väga tähtis samm nii 1. jalaväebrigaadile kui ka riigikaitsele tervikuna. Olemasolevad harjutusväljad ei võimalda meil harjutada kaudtule vahendite kogu võime kasutamist, mistõttu võivad väljaõpe ja meie kogemused jääda puudulikuks. Täna me näitasime, et ka üle tsiviilmaade lastes suudame me tagada ohutuse ja korra,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus lisades, et harjutuse planeerimisel ja läbiviimisel oli olulisimaks kriteeriumiks ümbruskonna inimeste ohutus.

Laskmiste korraldamisele eelnes põhjalik analüüs ja ettevalmistus. Positsioonide valikul lähtuti soovist häirida võimalikult vähe kohalikke elanikke ja maanteel toimuvat liiklust. Ohutsooni ei jäänud ühtki majapidamist.

Laskmiste tarbeks muudeti ajutiselt Tallinn-Narva maantee 64-66 km lõigul liikluskorraldust märkide ja tahvlite abil. Ohutuse tagamiseks oli kaasatud sõjaväepolitsei.

Esimeste laskude ajal oli liiklus maanteel suletud ning kuni harjutuse lõpuni kehtis kahekilomeetrilisel lõigul soovituslik vähendatud sõidukiirus.

„Eile kaitseväe keskpolügoonil korraldatud K9 laskmised võimaldasid meil täita tuleülesandeid kuni relva poole efektiivse laskekaugusese ulatuses, ehk alla 9 kilomeetri. Taoline kaugus ei võimalda meil läbi viia kõiki relvasüsteemi poolt pakutavaid tuleülesandeid ning seda ka tulevikus ajateenijatele edasi õpetada,“ ütles liikursuurtükiväepataljoni staabiülem major Allan Raidma ja lisas, et tänased laskmised olid ka tinglikult lõpuharjutuseks K9 liikursuurtükiinstruktori kursust lõpetavatele tegevväelastele.

Suurtükiväepataljon on brigaadi lahingutoetusüksus, mille ülesanne on vastase kiire ja efektiivne mõjutamine kaudtulega. Samuti tagab pataljon suurtükiväe erialast väljaõpet tegev- ja reservväelastele.

GALERII

Keri üles