Jäta menüü vahele

Liikursuurtükipataljoni esimesed ajateenijad said tuleristseid

Kaitseväe keskpolügoonil toimus 7-päevane suurtükiväepataljoni õppus Thunderstruck (Äikeselöök), mis kulmineerus eile liikursuurtüki K9 laskmistega.

„Meie esimesed ajateenijatest liikursuutükiväelased näitasid laskmistel oma tahet, oskust ja külma närvi. Praegu on oluline, et nad õpivad kõiki relvaliikmete rolle ja oskavad vajadusel üksteist asendada,“ rääkis suurtükiväepataljoni ülem kolonelleitnant Marko Tomentšuk

Ta lisas, et lisaks liikursuurtüki baaskursuse õppuritele osalesid laskmistel ka teiste pataljoni allüksuste sõdurid – tulejuhid jälgisid sihtmärke ja tellisid tuld, meteoroloogid korjasid ilmaandmeid ning arvutuskeskus saatis pärast andmete töötlemist vajaliku informatsiooni relvameeskondadele.

„Koostöö oli ladus ja täpne – tuli oli pihtas ning kõik pea kümne kilomeetri kaugusel asunud sihtmärgid said hävitatud,“ lisas kolonelleitnant Tomentšuk.

„Väga uhke on olla esimeste ajateenijate seas, kellel on au liikursuurtüki tundma õppida,“ ütles nooremseersant Aleksander Kalmus lisades, et väike pabin, mis oli laskmiste eel sees, on ära kadunud. „Enne laskmist me ikka muretsesime, kas saame hakkama, aga meil on vägevad instruktorid ja kursusekaaslased on kõrgelt motiveeritud ning laskmine läks väga ladusalt.“

Liikursuurtükid K9 Kõu on suure läbimisvõimega, roomikutel, hea soomuskaitsega ja suure tulejõuga. Lõuna-Koreast soetatud relvasüsteemide eluiga on 45 aastat, mis tähendab, et Eesti suurtükiväelased saavad neid relvasüsteeme kasutada veel vähemal 30 aastat.

Kuna liikursuurtükid on soomustatud ja iseliikuvad, tõstab see suurtükimeeskonna kaitstust ning võimaldab kiiremat manööverdamist, mis suurendab hukukindlust ja tulejõudu. Relvasüsteem on lihtne ja töökindel ning sobilik kasutamiseks ka ajateenijatele. Lisaks Eestile on liikursuurtükid K9 kasutusel Lõuna-Koreas, Türgis, Indias, Soomes, Norras ja Austraalias. Poola on K9 veermikule loonud 155 millimeetrise relvasüsteemi KRAB.

Fotod

Keri üles