Jäta menüü vahele

Lisaõppekogunemise Okas 22 kolmas päev möödus laskeharjutustega

Neljapäeval alanud lisaõppekogunemise Okas 22 reservväelased on formeeritud ja alustanud täiendõppega. Tänane päev möödus neil laskeharjutustega Ida-Virumaal.

„Oleme Sirgala harjutusväljal, kus viime läbi Scoutspataljoni ja meie reservväelaste täiendõpet. Kõik scoutsid kui reservväelased harjutavad relva käsitsemisdrille, viivad läbi lahinglaskmiste jaoks mõeldud ettevalmistavaid harjutusi ning seejärel juba reaalseid laskeharjutusi,“ ütles 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Ranno Raudsik.

„Meie struktuuris on reservväelased, kelle näol on tegu ajateenijatega kes on kunagi Scoutspataljonis teeninud, scoutsid, kes on üksuses tegevväelasena teeninud, ja me oleme kutsunud nad siia endaga koos õppusele. Eesmärgiga tuua reservväelased oma väljaõppetasemelt heale scoutsi tasemele. Ma usun, et selle viie päeva jooksul, mis meil on aega seda väljaõpet siin läbi viia, jõuavad nad sellisele tasemele nagu on praegu kõik teised tegevväelased kaitseväes,“ lisas kolonelleitnant Raudsik.

Scoutspataljoni ja Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna reservväelased läbisid täiendväljaõppe käsitulirelvade ja erialarelvadega. Samuti täiendasid oma teadmisi ja oskuseid 1. jalaväebrigaadi õhutõrjepataljoni reservväelased, kes kasutasid lahinglaskmistel kaitseväe uusi automaatrelvi R-20.

“Reservväelastest kaitseliitlased, kes kuuluvad lisaõppekogunemise Okas 22 ajal Kirde maakaitseringkonna koosseisu, said täna teha mitmeid harjutusi. Hommikul ja pärastlõunal tegime kiire relvaõppe, käisime üle ohutustehnikareeglid, lasime relvad sisse lühimaa pealt, millele järgnes 100 meetri joonelt juba korralik laskeharjutus,“ ütles Rutjal korraldatud lahinglaskmiste läbiviija vanemveebel Alger Nurk. „Hea on näha, et ka need, kes pole kaua aega lasknud, pole oma oskuseid minetanud. Mis on kunagi korralikult selgeks õpitud, tuleb kiirelt meelde. Mina olen laskeharjutusel olnud reservväelaste tasemega rahul.“

Lisaõppekogunemise Okas 22 eesmärk on lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri kuuluvate reservväelaste kogunemiseni. Vahetu julgeolekuoht Eestile puudub, lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga ja eelnevalt planeeritud.

Fotod

Keri üles