Jäta menüü vahele

Logistikapataljon andis ajateenijaid reservi saates üle ka Ämari linnaku

Täna Ämaris toimunud pidulikul rivistusel andis toetuse väejuhatuse logistikapataljon linnaku üle küberväejuhatuse staabi-ja sidepataljonile, et alustada ise ümberpaiknemist Paldiski linnakusse. Ühtlasi saatis logistikapataljon mullu juulis ja oktoobris ajateenistust alustanud sõdurid reservteenistusse.

„Nende kuue aasta jooksul on siit väravast reservteenistusse suundunud pea 1500 logistikapataljoni võitlejat ning täiendkoolitatud sadu kaitseväe logistikuid. Tänane rivistus on kulminatsioon siin tehtule, et anda teatepulk üle ning asuda ümber pataljoni uude koju Paldiski linnakus,“ ütles logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Tambet Mäe rivistusel sõduritele.

Samuti andis logistikapataljoni ülem staabi- ja sidepataljoni ülemale kolonelleitnant Priit Averkinile sümboolselt üle ka linnaku võtme, avaldades lootust, et sideväelased saavad Ämari linnakusse jääda vähemalt järgmiseks kuuekümneks aastaks.

“Kõige olulisem on kolimise juures meie jaoks see, et tõuseb meie üksuse väljaõppe tase, paranevad nii meie sõdurite elamise kui sportimise tingimused ja me saame märkimisväärselt ruumi juurde,” ütles kolonellelitnant Priit Averkin Ämari linnakut sõjaväelogistikutelt vastu võttes lisades, et ühe eelisena, mis linnakute vahetus endaga kaasa toob, on lähedus väljaõppealadele, mis hoiab kokku väärtuslikku aega ja ressurssi.

Logistikapataljonis lõpetas täna ajateenistuse 192 sõdurit, kelle hulgas on erialalt nii parameedikuid, autojuhte, tõstukijuhte kui mehhaanikuid. Kõik ajateenistuse läbinud arvatakse reservteenistusse ning järgmisel korral kohtuvad üksused oma koosseisus juba kas lisa- või reservõppekogunemiste käigus.

Sõjaväelogistikute ümberpaiknemine Paldiski linnakusse saab plaanide kohaselt lõpetatud käesoleva kuu jooksul. Staabi- ja sidepataljoni veebruarikutse alustas oma teenistust juba Ämari linnakus.

Fotod

Keri üles