Jäta menüü vahele

Logistikapataljon korraldas reservsõjaväelogistikutele õppekogunemise

Täna lõppes kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikapataljonis õppekogunemine jao-, rühma- ja kompanii taseme reservülematele. Nädala jooksul Paldiski linnakus ja erinevatel väljaõppealadel väldanud õppekogunemine andis allüksuste sõjaaja ülematele võimaluse värskendada nii sõduri- kui erialaseid oskuseid ning arendada erinevate tasandite taktikalise juhtimise võimekust.

„Minu hinnangul täitis tänasega lõppenud õppekogunemine kuhjaga oma eesmärgid, kuna me veendusime meie sõjaaja reservülemate teadlikkuses ja suutlikkuses juhtida neile määratud üksuseid,“ ütles logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Tambet Mäe õppekogunemise lõpurivistusel.

Kolonelleitnant Mäe lisas, et kuigi õppekogunemine õnnestus, osalusprotsent oli hea, üksused said tutvuda uue varustuse ja relvastusega ning harjutada oma ülesannete täitmist, on pataljonil kindlasti veel arenguruumi, millega tegelemisele kogu koosseisuga tõsiselt pühendutakse. Pataljoniülema sõnul on äärmiselt oluline tugevdada järk-järgult veelgi seda erilist sidet, mis on reservväelase ja tema pataljoni vahel iga päev, mitte ainult õppekogunemiste ajal.

Esmaspäeva, 13. septembri hommikul alguse saanud plaanilisele õppekogunemisele olid kutsutud toetuse väejuhatuse logistikapataljoni allüksuste sõjaaja ülemad, kes on oma väljaõppe saanud ajateenistuse vältel ning on nüüdseks valmis teenima sõjaajal pataljoni logistika-, tagala- ja staabikompanii koosseisudes jao- ning rühmaülemate kui ka kompaniiülemate abidena. Õppekogunemisel osales ligi 80 reservväelast.

Reservväelastele suunatud, kuid kogu logistikapataljoni isikkoosseisu kaasanud õppekogunemine keskendus lisaks reservülemate sõdurioskuste värskendamisele ka üksuste kaupa pataljoni ülesannete meelde tuletamisele, juhtimisoskuste arendamisele ja allüksuste tegevuste planeerimisele, et olla vajadusel veelgi paremini valmistunud kriisiolukorras tegutsemiseks.

Õppekogunemise raames pakuti reservväelastele võimalust end COVID-19 viiruse vastu vaktsineerida, mida osalejad ka kasutasid.

Kaitseväe Paldiski linnakus paiknev logistikapataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine, kaitseväe logistilise erialaväljaõppe tagamine ning logistiliste ülesannetega sõjaaja reservüksuste ettevalmistamine.

Fotod

Keri üles