Jäta menüü vahele

Logistikapataljon sai uue ülema

Täna Ämaris paiknevas toetuse väejuhatuse logistikapataljonis toimunud tseremoonial andis kolonel Toomas Susi logistikapataljoni juhtimise üle major Tambet Mäele.

„Logistikapataljon on eriline üksus. Teist sõltub kogu kaitseväe toetamine logistilises plaanis ja üksuste võitlusvõimelisena hoidmine läbi kõikvõimalike varude tagamise. Olete edukalt korraldanud väljaõpet ja osalenud õppustel ning läbinud vähem kui paar aastat tagasi hinnatava üksusena ka välkõppekogunemise OKAS 18, mis tõestas teie tublidust ja saavutusi,“ ütles toetuse väejuhatuse ülem kolonel Toomas Susi ja lisas logistikapataljoni üksuse juhtimist üle andes, et selle positsiooni olulisust on raske ülehinnata.

Samuti tunnustas toetuse väejuhatuse ülem kolonel Toomas Susi senist logistikapataljoni ülemat kolonelleitnant Argo Reidlat laitmatu teenistuse ja märkimisväärse panuse eest pataljoni arengusse.

„Logistikapataljon on tugev ja sidus üksus, mis teenib meie riiki ja toetab ülejäänud kaitseväge igal ajahetkel nii tänasel rahuajal, kui võimalikul sõjaajal,“ ütles viimased kolm aastat logistikapataljoni ülemana teeninud kolonelleitnant Argo Reidla rivistusel peetud kõnes, tõstes esile pataljoni väljaõppes toimuvat pidevat arengut, tugevat ühtsustunnet ja tõsist kaitsetahet ühes moraalse vastutuse ning pataljoni traditsioonide väärtustamisega.

 „Tänane logistikapataljon on üksus, mille ridades teenimine on kahtlemata privileeg,“ ütles logistikapataljoni juhtimist vastu võttes logistikapataljoni uus ülem major Tambet Mäe lisades, et pataljoniga tutvudes on ta kohanud motiveeritud isikkoosseisu, näinud professionaalset väljaõppetegevust ning põhjalikke ja läbimõeldud tegevusplaane.

Logistikapataljoni uus ülem major Tambet Mäe on pikaaegsete kogemustega kaitseväe logistika valdkonnas, olles teeninud mitmetel erinevatel logistikat ja lahinguteenindustoetust korraldavatel ametikohtadel nii erinevates väeliikides, rahuoperatsioonide keskuses Afganistanis kui ka kaitseväe peastaabis. Major Mäe alustas oma teenistust kaitseväes tänase logistikapataljoni eelkäijaks olevas kaitseväe logistikakeskuse tagalapataljonis 2004. aastal.

Logistikapataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine, kaitseväe logistilise erialaväljaõppe tagamine ning logistiliste ülesannetega sõjaaja reservüksuste ettevalmistamine. Logistikapataljon asub Ämari lennubaasi territooriumil.

Fotod

Keri üles