Jäta menüü vahele

Logistikapataljon tähistab 103. aastapäeva

Täna möödub 103 aastat päevast, mil 1919. aasta 9. aprillil loodi kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikapataljoni eelkäijaks olnud Auto-tanki rügement. Esimest korda tähistas logistikapataljon oma sünnipäeva peale eelmise aasta ümberpaiknemist Paldiski linnakus, tehes seda avatud uste päevaga.

„Meie üksuse ajalugu ulatub tagasi Vabadussõtta, mil soomustatud autodest formeeriti soomusautode kolonn – üksus, mis tagas sõduritele liikuvuse ja tulejõu lahinguväljal. Ka täna oleme sõjaväelogistikutena kandnud hoolt selle eest, et meie kaitsevägi oleks igapäevaselt toimiv ja lahinguvalmis, aga andnud oma panuse ka sellesse, et Ukraina toetuseks saadetav abi jõuaks tänasele sõjatandrile,“ ütles logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Tambet Mäe pidulikku rivistust vastu võttes.

Pataljoni ülem lisas, et kaitseväeline logistika ja see, et relv laseks või soomuk sõidaks, on täna vähemalt sama määrav, kui 103 aastat tagasi Vabadussõja lahingutandril. Meie kõigi meelel ja keelel olev sõda Ukrainas on tõestus, et logisev ja lonkav logistika võib ka suure ja võimsa armee muuta käpardlikuks ja edutuks, ent samal ajal võib toimiv ja toimekas sõjaväelogistika anda väiksemale väele taktikalise eelise lahinguväljal või hoopiski muuta kogu sõja üldist kulgu.

„On selge, et kõik mida sõjaväelogistikutena ja pataljonina riigikaitsesse panustades teeme, on määrav ja ülioluline nii täna kui tulevikus meie riigi kaitsmisel,“ ütles kolonelleitnant Mäe logistikapataljoni rolli ja vastutust rõhutades.

Erinevalt viimastest aastatest, kui koroonapandeemiast tulenevate piirangute tõttu ei ole pataljon oma sünnipäeva avalikult tähistanud, avasid sõjaväelogistikud selle aasta 7. aprillil oma väeosa uksed külalistele, tutvustades huvilistele Paldiski linnakut, pataljoni tehnikat ja relvastust ning sõdurite elutingimusi. Kõigil külalistel oli võimalik koos sõduritega nende sööklas keha kinnitada. Avatud uste päeva lõpetas üksuse poolt lavastatud näidislahing.

Tseremoonial tunnustas pataljoni ülem nii tegevväelaseid kui ajateenijaid, kes hoolimata hektilisusest teenistusülesannetes ning pidevatest väljakutsetest on suutnud tagada hea väljaõppe ning täita eeskujulikult kõik neile pandud ülesanded, andes sealjuures üle ergutused ja pataljoni sümboolikat kandvad meened eeskujulikele teenistujatele.

Lisaks tänas kolonelleitnant Mäe ka pataljoni sõdurite lähedasi ning reservväelaseid, kes olid avatud uste päevale kogunenud. „Tänan teid emad-isad, õed-vennad ja elukaaslased, kes te meie tegemistele kaasa elate ja mõistvalt suhtute ning sageli enda heaolu meie nimel ohverdate. Tänud ka teile, reservväelased, kes te meie pataljoni tegemistel silma peal hoiate ja võimalusel kaasa lööte. Te kõik olete omal moel ja viisil osalised, et pataljon saaks uute võitude ja vahefinišite suunas edasi rühkida,“ ütles kolonelleitnant Mäe.

Logistikapataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine, kaitseväe logistilise erialaväljaõppe tagamine ning logistiliste ülesannetega sõjaaja reservüksuste ettevalmistamine. Logistikapataljon asub Paldiski linnaku territooriumil. Logistikapataljon loeb end Auto-tanki rügemendi järeltulijaks, mis loodi 9. aprillil 1919 soomusautode kolonnina, koondades enda alla tollase Eesti sõjaväe soomusautod ja kergetankid, osaledes selle nime all ka Vabadussõjas.

Fotod

Keri üles