Jäta menüü vahele

Logistikapataljon tähistas 102. sünnipäeva

Täna täitus kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikapataljonil 102 aastat ajalugu, mis sai alguse 1919. aasta kevadel, kui loodi Auto-tanki rügement.

Kui tavapäraselt tähistab pataljon oma sünnipäeva avatud uste päeva, pataljoni tehnika ja varustuse väljapaneku ning arvukate külalistega, siis sel aasta tähistati koroonaviiruse pandeemia tõttu pidulikku sündmust üksuse siseselt ning ergutati silmapaistvate teenistusalase tegevusega silma paistnud sõdureid ja uue auastme teeninud võitlejaid.

​„Metsalaagrid, juba rutiiniks kujunenud lahinguvalmiduse drillid, igapäevane toetus kaitseväe üksustele ja partneritele, meditsiinirühma reservõppekogunemine – need on vaid üksikud näited meie eelmise perioodi tegemistest, mis annavad siinsel hetkel kindluse, et oleme paremad ja valmimad kui aasta tagasi,“ ütles logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Tambet Mäe aastapäeva rivistusel peetud kõnes. „Nende õnnestumiste üheks ja ainsaks koondnimetajaks on meie inimesed – teie, kes te täna siin rivis seisate!“.

Pataljoni ülem tunnustas eraldi ajateenijaid, keda sel aastal viirusest tulenevad piirangud ehk kõige enam mõjutanud on. „Väljaõpperutiinid, ootamatused aga ka ootamine, koduste paratamatu asendamine kaitseväeperega – see on kokku ülim stressikeskkond, milles toimetulek väärib kahtlemata tunnustust. Ma olen tajunud teis käegalöömise asemel meeskonnavaimu ja üksteise toetamist, ent mis olulisem, kriitilist meelt ja arukaid ettepanekuid sellest kõigest koos tugevamana läbi tulla,“ ütles kolonelleitnant Mäe, iseloomustades ajateenistust kui riiklikku vaktsiini, mis aitab edasises ellu jääda, elus edasi jõuda ja kõigiks ootamatusteks valmis olla, olgu siis rahu- või sõjaajal.

Kolonelleitnant Mäe tänas ka pataljoni tegevväelasi, kes on pidanud selle keerulise aasta jooksul piirangute tingimustes leidma tasakaalu kodu ja teenistuse vahel ning veetma pikki öötunde nädalaid kestvates välilaagrites väljaõpet korraldades ja ajateenijaskonnale eeskujuks olles.

Järgmisel aastal loodab logistikapataljon oma 103. sünnipäeva tähistada taas avatud uste ja rohkete külalistega, nagu traditsiooniks on saanud.

Logistikapataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine, kaitseväe logistilise erialaväljaõppe tagamine ning logistiliste ülesannetega sõjaaja reservüksuste ettevalmistamine. Logistikapataljon asub tänasel päeval veel Ämari lennubaasi territooriumil, kuid paikneb lähiajal ümber Paldiski sõjaväelinnakusse. Logistikapataljon loeb end Auto-tanki rügemendi järeltulijaks. Auto-tanki rügement, mis koondas endas tollase Eesti sõjaväe soomusautod ja kergetankid, loodi 9. aprillil 1919 soomusautode kolonnina, selle nime all osaleti ka Vabadussõjas.

GALERII

Keri üles