Jäta menüü vahele

Logistikapataljoni ajateenijad arvati ühena esimestest reservi

Täna hommikul saadeti Ämaris asuva toetuse väejuhatuse logistikapataljonist esimestena reservi eelmise aasta suvel ja sügisel teenistust alustanud sõdurid, kes on täies mahus oma väljaõppe läbinud.

Vastavalt kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi korraldusele lõppeb ajateenijatele teenistus sel aastal tavapärasest varem, enamik ajateenijaid pääseb koju 15. mail.

„Võin kindlalt öelda, et täna ajateenistust lõpetavad sõdurid on omandanud väga head oskused nii logistilise toetuse osutamisel kui ka eeskujuliku taseme jalaväetaktikas,“ ütles varahommikusel reservi arvamise rivistusel logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla.

„On tunnustust vääriv, et kuigi pandeemia mõjutas meie igapäevast sõjalise väljaõppe läbiviimise korda, suutsite jääda motiveerituks, professionaalseteks ja õpihimuliseks – oleme uhked arvama teid logistikapataljoni koosseisus reservi,“ ütles kolonelleitnant Reidla.

Viimased kaks kuud ilma kordagi koju pääsemata olid ajateenijatele üldiselt moraalselt keerulised, kuid samas kasvatas eriolukord ka üksuste ühtsustunnet ja pani noori riigikaitsjaid oma rolli tõsisemalt võtma.

„See oli tegelikult huvitav kogemus, olla ühiselt kinnises süsteemis ja näha, kuidas see meid kõiki mõjutas. Algus oli väga raske, kuid ajapikku harjusime olukorraga ja järjest kergemaks läks,“ ütles eriolukorra mõju kohta täna reservi suundunud reamees Karl Lainestu. „Kohati oli meil siin isegi tsiviilelanikkonnast rohkem liikumisruumi ja vabadust ning moraali hoiti üleval, kasvõi läbi motivatsioonipakkide,“ lisas ta.

Kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti kinnitas, et mais ja juunis reservi minevad ajateenijad saavad rahuliku südamega naasta tsiviilellu oma perede ja tegemiste juurde.

„Oleme suutnud enamiku ajateenijaist hoida viirusest puutumatuna, kuna kehtestasime kohe väga ranged nõuded viiruse leviku takistamiseks,“ ütles kolonelleitnant Lusti. Tema sõnul keelati ajateenijatel väljuda väeosadest ilma mõjuva põhjuseta, viidi sisse ranged hügieenireeglid kevadiseks väljaõppeperioodiks ning isoleeriti kõik need, kes olid kokku puutunud viiruskandjaga.

„Nende otsuste rakendamine on andnud tulemuse, kus viirus on tuvastatud vaid kahel ajateenijal, kes on tänaseks tervenenud, ning oleme suutnud pandeemia levikut vältida,“ ütles kolonelleitnant Lusti.

Logistikapataljonis lõpetas täna ajateenistuse 212 sõdurit, kelle hulgas on erialalt nii parameedikuid, autojuhte, tõstukijuhte kui mehhaanikuid. Nädala pärast lõppetavad ajateenistuse veel kuus sõdurit, kelle erialased ülesanded veel kestavad. Kõik ajateenistuse läbinud arvatakse reservteenistusse ning järgmisel korral kohtuvad üksused oma koosseisus juba õppekogunemiste käigus. Järgmised ajateenijad tulevad logistikapataljoni juulis ning nende teenistus kestab 11 kuud. Hetkel on hetkel jätkumas väljaõpe jaanuaris talvekutse alusel teenistusse tulnud ajateenijatele.

Logistikapataljon, mis asub Ämari lennubaasi territooriumil, on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine, kaitseväe logistilise erialaväljaõppe tagamine ning logistiliste ülesannetega sõjaaja reservüksuste ettevalmistamine.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59918

Keri üles