Jäta menüü vahele

Logistikapataljonis võeti mõõtu tagalaalases kutsemeisterlikkuses

Täna toimus Logistikapataljonis tagalaalase kutsemeisterlikkuse võistlus, kus osalejad pidid kiiruse peale erinevaid veoseid klasside kaupa ning kaalu järgi planeerima ja laadima, läbima erinevaid takistusradu ning lahendama mitmeid eri teadmisi ja oskuseid nõudvaid ülesandeid.

 „Nii nagu ajaloost tuntud sõjapealik Sun Tzu on öelnud: „head logistikud loovad kaosest korda“, siis miks mitte kord aastas, sügiseti, logistikapataljonis kokku tulla, üksteisega rinda pista ja päeva lõpuks veelgi paremad sõjaväelogistikud olla, et kaoses korda luua?“ ütles logistikapataljoni ülem major Tambet Mäe täna aset leidnud tagalaalase kutsemeisterlikkuse võistluse lõpurivistusel.

„Ehkki konkurents võiks alati suurem olla, näitas osalejate ennastsalgav võitlusvaim ja distsiplineeritud sooritused, et taoline logistikute mõõduvõtt on vajalik ja oodatud. Võistluse traditsioon saab kindlasti jätku ka järgnevatel aastatel, mistõttu kutsun aegsasti kõiki üksuseid üles järgmine kord veel rohkemate võistlejatega osalema,“ lisas major Mäe.

Võistlusel osalesid kaitseväelastest ja kaitseliitlastest tagalaspetsialistid erinevatest struktuuriüksustest, kelle igapäevaste teenistusülesannete hulka kuulub tagalatoetuse tagamine oma üksusele. Lahingpaaride kaupa lahendati võistlusaladel etteantud ülesandeid, milleks olid erinevad tehnilisi teadmisi ja kogemust nõudvad manöövrid tõste- ja veotehnikaga, samuti ohutustehnilist ja ametialast pädevust käsitlevad harjutused.

Näiteks tuli osalistel kiiruse peale erinevaid veoseid klasside kaupa ning kaalu järgi planeerida ja laadida, käsitleda käsilaadurit, kontrollida aja ja täpsuse peale sõidukite tehnilist korrasolekut, viia maastikuvõimelise tõstukiga läbi laskemoona laadimist viguritega kitsal rajal, seadistada meditsiinisõidukit koos kannatanuga, manööverdada ning täita erinevaid ülesandeid veetsisterni haagise ja vedukiga.

Võistluse võitjaks tuli 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni esindanud võistkond, koosseisus vanemveebel Mait Parv ja nooremseersant Martin Press. Teise kohta võttis 1. jalaväebrigaadi võistkond, koosseisus veebel Maarek Gendrikson ja nooremseersant Siim Otsus. Kolmandale kohale tuli Kaitseliidu Pärnumaa malevat esindanud võistkond, koosseisus veebel Allar Vaet ja nooremseersant Hendrik Ehastu.

Traditsioonile kohaselt on võistlussarjal oma temaatiline rändkarikas, milleks on kaitseväge pikalt ja hästi teeninud veokilt Magirus pärinev rool koos kohase tekstiplaadiga. Rändkarika andis võitjatele üle eelmisel aastal esimesele kohale tulnud 1. jalaväebrigaadi esindaja.

Logistikapataljon, mis asub Ämari lennubaasi territooriumil, on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine, kaitseväe logistilise erialaväljaõppe tagamine ning logistiliste ülesannetega sõjaaja reservüksuste ettevalmistamine.

Fotod

Keri üles