Jäta menüü vahele

Luurekompanii ajateenijad aitavad brigaadil vastast ja sihtmärke avastada

Kevadtormi õppelahingute faas algas ööl vastu esmaspäeva, kui 1. jalaväebrigaadi luurekompanii liikus ööpimeduses Tapa linnakust kaitseväe keskpolügoonile oma ülesandeid täitma.

“Öö on luure sõber, kuna ta varjab meie tegevust,” ütles luurekompanii ülem kapten Priit Värno lisades, et tema üksuse eesmärgiks on toetada 1. jalaväebrigaadi pealetungi avastades vastase positsioone ja väärtuslikke sihtmärke.

Magamatus, väsimus, nälg – nii kirjeldavad luurajad oma eriala iseärasusi. Kuid samas on luurekompanii ajateenijad enda sõnul sellega harjunud ja pigem väsitas koostööharjutuse käigus välja teenitud lühike puhkusepaus Tapa linnakus neid isegi rohkem.

“Meie üksusel on kombeks möllata ja teha alati kõike sajaga. Raske on kasarmus olla, tahaks metsa – sõda kutsub. Oleme valmis toetama brigaadi plaani, ” ütles ajateenijast luurekompanii rühmaülem nooremseersant German Skuja vahetult enne üksuse suundumist maastikule.

Eelmisel nädalal toimunud brigaadi koostööharjutus möödus hästi – plaanid toimisid, sihtmärgid avastati ning mehed pidasid vastu, kiitis luurekompanii ülem kapten Värno oma alluvaid. Kevadtormi õppelahingute faasis viivad luurajad ellu oma seni kõige pikema operatsiooni, mis kestab 36 tundi.

“Kõik poisid on elevil. Nii pikka operatsiooni ei ole meil veel olnud, aga ma loodan, et see tuleb lahe. Kevadtorm on meie viimane harjutus ning ma arvan, et mehed on suutelised tegema selliseid asju, mida nad ise ka veel ei usu,” ütles nooremseersant Skuja.

Luurekompanii on 1. jalaväebrigaadi alluvuses olev üksikkompanii, mis toetab brigaadiülema otsustamisprotsessi sellega, et annab infot vastase asukohast ja edastab kirjeldusi tema võimekustest.

Õppus Kevadtorm on kaitseväe suurim iga-aastane õppus, mille eesmärk on harjutada kokku erinevaid kaitseväe üksuseid. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased kui liitlassõdurid.

Tänavu osaleb õppusel Kevadtorm kokku pea 7000 kaitseväelast Eestist, Ameerika Ühendriikidest, Lätist, Poolast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Taanist ja Ühendkuningriigist. Õppuse põhitegevused toimuvad Kesk- ja Põhja-Eestis 17. maist kuni 5. juunini.

Õppuse Kevadtorm 24. mail algavates õppelahingutes löövad kaasa nii maaväe, õhuväe kui ka mereväe üksused, lisaks on osalemas Kaitseliit ning liitlased. Peamisteks õppivateks üksusteks on 1. jalaväebrigaadi ja 2. jalaväebrigaadi pataljonid ja erialakompaniid ning sõjaväepolitsei oma allüksusega.

Foto: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60538

Keri üles