Jäta menüü vahele

Mali mässutõrjeoperatsioonil Barkhane alustas teenistust järgmine Eesti kontingent

Malis rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil viibiv Eesti kontingent BKN-08 andis täna hommikul toimunud pidulikul rivistusel vastutuse üle uuele üksusele.

„Missiooni jooksul on meie isikkoosseis demonstreerinud asjatundlikust, teotahet, vastupidavust ning võimet teha tulemuslikku koostööd liitlaste üksustega,“ ütles BKN-08 kontingendi vanem major Vjatšeslav Senin oma kõnes ning tänas kontingenti hästi tehtud töö eest ja soovis uuele kontingendile kiiret aklimatiseerumist ning keskkonnaga kohanemist. Rõhutades, et ees ootab palju rasket, kuid huvitavat tööd ning palju uusi väljakutseid. Major Vjatšeslav Senin jätkab oma teenistust kontingendi vanema kohustustes.

„Teie näol on meil kinnitus, et Eesti ja Prantsuse sõdurid suudavad külg-külje kõrval, Malis või mujal, ühise eesmärgiga kindlustada eemalt meie kaaskodanike ja Euroopa julgeolekut, surudes tugevalt maha piirkonnas kohal olevaid terroristlikke relvastatud üksusi ja kõiki neid kes tegutsevad vastu meie ühistele väärtustele,“ ütles mässutõrjeoperatsiooni Barkhane ülema esindaja kolonel Christophe Follet tunnustades omasõnavõtus ka nii Eesti kui Prantsuse sõdurite omavahelist koostööd. „Olen kindel, et ka uus üksus suudab kõikide tulevastel nädalatel ja kuudel eesootavate katsumustega silmitsi seista. Teil on minu täielik usaldus.“

Malisse teenistusse saabunud uue üksuse põhiosa moodustab jalaväerühm BKN-09 Estpla. Lisaks põhituumikule kuulub kontingendi koosseisu erialaspetsialistidest koosnev toetusüksus ning teavitusallohvitser. Koostööd liitlastüksustega ja Eesti kontingendi tegevust toetab ja koordineerib kontingendi vanem.

Jalaväerühma põhiülesanneteks on Barkhane baasi väravate ja vaatluspostide mehitamine, kiirreageerimisüksuse ülesannete täitmine ning patrullide läbi viimine Gao linnas ja selle lähiümbruses. Teenistust alustanud üksuse rotatsioon Gaos kestab augusti lõpuni, mil antakse vastutus üle juba järgmisele Eesti kontingendile.

Eesti kontingent paikneb Prantsusmaa baasis Nigeri jõe kaldal Gao linnas, kus teenib üle 1500 sõjaväelase erinevatest riikidest. Eesti üksus elab ja teenib samades tingimustes nagu Prantsusmaa sõjaväelased.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine. Prantsusmaa juhitud terrorismivastasel operatsioonil Barkhane osalemisega kinnitab Eesti, et on valmis panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa jaoks.

Fotod

Keri üles