Jäta menüü vahele

Mali mässutõrjeoperatsioonil Barkhane alustas teenistust järgmine Eesti kontingent

Täna saabus Mali Gao sõjaväebaasi uue Eesti kontingendi BKN-08 põhigrupp, mis vahetas välja seni Malis teeninud jalaväerühma ning rahvusliku toetuselemendi koosseisu. Kontingendi vanema kohustused võttis major Argo Sibulalt üle major Vjatšeslav Senin.

„Eesti osaleb terrorismivastasel operatsioonil Malis Prantsusmaa kutsel. Koostöös liitlastega suurendame mitte ainult kohalike elanike vaid ka Euroopa, sealhulgas Eesti julgeolekut. Rahvuslik toetuselement on oma ülesanded eelmiselt kontingendilt üle võtnud ning täielikult tegutsemisvalmis. Jalaväerühma põhigrupp saabus täna ja esmane lahingvalmidus saavutatakse mõne tunni jooksul, juba mõne päeva pärast alustab BKN-08 Estpla oma teenistusülesannete täitmist,“ ütles Eesti kontingendi vanem major Vjatšeslav Senin. „Tahan tänada eelmist Eesti kontingenti hästi ette valmistatud vastutuse üleandmise protseduuri eest ning soovida ohutut kojulendu, rahulikke jõule, toredat aastavahetust ning nautige perega koosolemist.“

Malis teenistust alustanud üksuse põhiosa moodustab jalaväerühm BKN-08 Estpla. Lisaks põhituumikule kuulub kontingendi koosseisu erialaspetsialistidest koosnev rahvuslik toetuselement BKN-08 NSE ning teavitusallohvitser. Koostööd liitlastüksustega ja Eesti kontingendi tegevust toetab ja koordineerib kontingendi vanem.

Rahvuslik toetuselemendi ülema kapten Rait Metsaste sõnul on nad teinud omalt poolt kõik vajalikud ettevalmistused, et saabunud põhigrupp saavutaks lahingvõime loetud tundidega. „Siia saabusime eelgrupiga ja nädala ajaga võtsime üle kõik varad ja vastutuse ning lõime endale olukorrast ja ülesannetest tervikliku pildi. Selles osas kiidan eelmist NSE-d koostöö eest. Liitlastega koostööd tehes tuleb plaanides olla võimalikult paindlikud, sest olukord ja prioriteedid võivad muutuda hetkega, oleme ikkagi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil. Minu üksuse moto on: ainult lahendused,“ ütles kapten Metsaste

Jalaväerühma BKN-08 Estpla rühmavanem nooremveebel Janek Pent ütles, et vastutuse ja ülesannete üle võtmine eelmiselt rühmalt sujus hästi. „Käisime eelmise rühmaga kolm korda patrullides kaasas ja saime oma vastutusalast ja keskkonnast väga hea ülevaate. Väga palju aitas asjaolu, et kõik jaoülemad on varem operatsioonil Barkhane osalenud ning on vastutusalaga tuttavad, lisaks on meil detailne ülevaade meie rühma teistest ülesannetest, milleks on baasi valve ja kiirreageerimine eriolukordadele. Põhiüksus just saabus, kuid mõne tunniga saavutame esmase lahingvõime ja täieliku lahingvalmiduse saavutame mõne päevaga,“ ütles nooremveebel Pent.

Eesti üksus paikneb Prantsusmaa baasis Nigeri jõe kaldal Gao linnas, kus teenib üle 1500 sõjaväelase erinevatest riikidest. Eestlased elavad ja teenivad samades tingimustes nagu Prantsusmaa sõjaväelased. Operatsioonil Barkhane Eesti üksuse ülesanneteks patrullimine oma vastutusalas, baasikaitse ning kiirreageerimisüksuse mehitamine.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine. Prantsusmaa juhitud terrorismivastasel operatsioonil Barkhane Malis üksusega osalemisega kinnitab Eesti, et on valmis panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa jaoks.

GALERII

Keri üles