Jäta menüü vahele

Malis mässutõrjeoperatsioonil Barkhane vahetus Eesti kontingendi vanem

Kuus kuud kontingendi vanema kohustusi täitnud major Vjatšeslav Seninilt andis ametikohustused üle major Rauno Viitmannile.

„Major Senin on mulle väga suured saapad ette andnud. Asjade hea süstematiseeritus – alates operatsioonide korraldusest ja lõpetades sõdurite heaolu tagamisega  – on suuresti major Senini tehtud töö,“ ütles uus kontingendi vanem major Rauno Viitmann.

„Ma soovin tänada rahvuslikku toetuselementi hea töö eest. Te olete olnud väga koostööaltid ning rühmale toetuse taganud. Samuti tänan jalaväerühma – te olete üksusena hästi hakkama saanud ja ma olen korduvalt teie üle uhkust tundnud. Jätkake enda teenistust mõtlevate sõduritena,“ ütles major Vjatšeslav Senin oma kõnes Eesti kontingendile lisades, et annab rahuliku südamega ametikohustused üle major Viitmannile, kelle näol on tegemist väga kogenud ohvitseriga. Major Vjatšeslav Senin täitis Eesti kontingendi vanema ülesandeid alates möödunud aasta detsembrist.

Uue kontingendi vanema major Rauno Viitmanni jaoks on tegemist neljanda välismissiooniga, olles varasemalt teeninud kolm korda Afganistanis.

Eesti kontingendi vanema (Senior National Representative) ülesanneteks on juhtida teenistuslikust vajadusest tulenevalt Eesti kontingendi üksuste tegevust, esitada vajadusel rahvuslikke seisukohti, piiranguid ning muud informatsiooni esindades Eesti üksust operatsioonil Barkhane raames kohtumistel ja sündmustel ning koordineerida info liikumist missiooniüksuse ja Eesti staabi vahel.

Eesti üksus paikneb Prantsusmaa baasis Nigeri jõe kaldal Gao linnas, kus teenib üle 1500 sõjaväelase erinevatest riikidest. Eesti üksus elab ja teenib samades tingimustes nagu Prantsusmaa sõjaväelased. Operatsioonil Barkhane on Eesti üksuse peamised ülesanded patrullimine, baasikaitse ja kiirreageerimine.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine. Prantsusmaa juhitud terrorismivastasel operatsioonil Barkhane Malis üksusega osalemisega kinnitab Eesti, et on valmis panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa jaoks.

 

Keri üles