Jäta menüü vahele

Malis teeniv Eesti jalaväerühm tegi oma viimase patrulli

Tänavu septembri alguses Malisse jõudnud jalaväerühma BKN-10 Estpla teenistus välisoperatsioonil Barkhane hakkab lõppema, mistõttu tehti koos peagi vastutust üle võtva uue jalaväerühma BKN-11 eelgrupi liikmetega üksuse vastutusala tutvustav ühispatrull Gao regioonis. Ühtlasi oli see jalaväerühma BKN-10 Estpla jaoks rotatsiooni viimane patrull.

„Jalaväerühm BKN-10 Estpla on kokku pandud mitmest erinevast rühmast. See kui kiiresti mehed kohanesid ning kokku töötasid näitab seda, et tegemist on professionaalse üksusega. Neil on tahet ja oskused seda tööd teha,“ ütles jalaväerühma BKN-10 Estpla ülem nooremleitnant Taavi Tammaru viimase patrulli järgselt.

„Selle ligemale nelja kuu jooksul on tehtud nii ühisoperatsioone prantsuse üksustega kui ka lähipatrulle, mis on baasikaitse ja meie enda julgeoleku vaatenurgast olulised – see tagab, et saaksime igapäevaselt oma tööd siin rahulikult teha,“ lisas nooremleitnant Tammaru lisades, et sõdurid said oma põhiülesannete täitmisega väga hästi hakkama.

„Näiteks vaatluspostide mehitamisel on nad oma tööd põhjalikult teinud. Ümbritsevast olukorrast ja tegevustest ollakse alati teadlikud ja tänu sellele on ka siinsel kohalikul staabil ja isikkooseisul, kes julgeoleku küsimuse eest vastutavad, teadlikkus. Nüüd pole muud kui anda teatepulk üle uuele üksusele, kellele soovin külma närvi ja tähelepanelikkust, kuna siinne keskkond on teistsugune ning väljakutsete rohke,“ ütles nooremleitnant Tammaru.

Teenistuse jooksul osalesid Eesti kontingendi kaitseväelased kokku 16 patrullis, mille vältel läbiti Gao regioonis üle 1 000 kilomeetri kõrbe, laavakividega platood, mägiseid alasid ja märgalasid. Lisaks mehitati 18 korral baasi valveposte ning 16 korral kiirreageerimisüksust.

Malis teeniva üksuse tuumik on jalaväerühm BKN-10 Estpla, mis on moodustatud Scoutspataljoni baasil ning mille põhiülesanded on Gao baasi väravate ja vaatluspostide mehitamine, kiirreageerimisüksuse ülesannete täitmine ning patrullimine Gao linnas ja selle lähiümbruses.

Lisaks põhituumikule kuulub kontingendi koosseisu erialaspetsialistidest koosnev toetusüksus. Koostööd liitlastüksustega ja Eesti kontingendi tegevust toetab ning koordineerib kontingendi vanem.

Eesti üksus paikneb Prantsusmaa baasis Nigeri jõe kaldal Gao linnas. Eestlased elavad ja teenivad samades tingimustes kui Prantsusmaa sõjaväelased. Septembris teenistust alustanud üksuse rotatsioon Gaos kestab detsembri lõpuni, mil antakse vastutus üle järgmisele Eesti kontingendile.

Prantsusmaa juhitud operatsiooni Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust relvastatud terroristlike rühmituste vastu. Operatsioon Barkhane algas 1. augustil 2014. aastal.

Keri üles