Jäta menüü vahele

Mässutõrjeoperatsioonil Barkhane teenival Eesti üksusel täitus esimene teenistuskuu

Eesti jalaväerühmal BKN09 Estpla täitus käesoleval nädalal esimene teenistuskuu Malis mässutõrjeoperatsioonil Barkhane.

„Esimene teenistuskuu on möödunud töiselt. Juhtiva koosseisuga jõudsime paar nädalat enne põhigrupi saabumist kohale, et saada endale pilt ette mida, kuidas ja millal teha. Põhigrupi jõudes alustasime baasikaitsega seotud ülesannete täitmisega ning  ülejäänud kuu möödus juba tiheda graafikuga – patrullid, kiirreageerimine ja baasikaitse,“ ütles jalaväerühma BKN09 Estpla nooremleitnant Janno-Joosep Naaber lisades, et esimese teenistuskuu jooksul on jalaväerühm jõudnud ka nii Gao ümbruses oleva maastiku kui kohalike meelestatuse ja eluoluga end kurssi viia.

„Juunis meie töö ei rauge ning ees ootab mitmeid ülesandeid, millest suur rõhk on patrullidel. Rühm on motiveeritud ning valmis erinevateks võimalikeks takistusteks,“ ütles nooremleitnant Naaber.

Esimese kuu vältel on jalaväerühm saavutanud oma lahingrütmi ning aklimatiseerunud kõrbekliimaga. Kuu vältel on Eesti sõdurid korduvalt patrullinud soomustransportööridel ja jalgsi nii Gao linnas kui selle lähiümbruses ning mehitanud baasi valveposte ja kiirreageerimisüksust.

Lisaks jalaväerühmale kuulub Eesti kontingendi koosseisu Malis ka rahvuslik toetuselement, kelle ülesandeks on kogu kontingendi logistika korraldamine, sõidukite-, side- ja relvastuse lahingvalmiduse tagamine ning meditsiiniline tugi.

Eestlased on Gao linna läheduses paiknevas Prantsusmaa baasis neljakuuliste rotatsioonidega teenistuses alates 2018. aastast. Hetkel Malis teenistuses teeniv jalaväerühm ja toetuselement naasevad Eestisse selle aasta septembris, kui teenistuskohustused võtab üle järgmine Eesti üksus.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine. Prantsusmaa juhitud terrorismivastasel operatsioonil Barkhane osalemisega kinnitab Eesti, et on valmis panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa jaoks.

Fotod

Keri üles