Jäta menüü vahele

Mereväe reservväelased harjutavad õppekogunemisel sadamakaitset ja laevaliikluskontrolli

Miinisadamas täna alanud mereväe reservõppekogunemisele kutsutud 40 reservväelast harjutavad nädala jooksul sadamakaitset ja laevaliikluskontrolli tegevusi.

„Esimesel päeval viiakse läbi formeerimine ja relvaõpe, teisel päeval kiire meeldetuletus ülesannetest, uute õppematerjalide tutvustus ning seejärel toimub laevaliikluskontrollgrupile ning mereväe operatsioonide keskusele stsenaariumipõhine staabiõppus,“ ütles laevaliikluskontrollgrupi eest vastutav leitnant Gunnar Kotkas.

Pühapäevani kestva reservõppekogunemise jooksul on ülemate ja instruktorite ülesanne tuletada reservväelastele meelde ajateenistuses omandatud teadmised ning viia nad kurssi uute protseduuride ja erialavahenditega.

„Sadamakaitsegrupi täiendõpe sisaldab relva ja laskeõpet nii maal kui ka merel kaatritest ja paatidest, väikeüksusetaktikat, sõjaväepolitsei õpet, esmaabi andmist, laevakaitset, julgeolekut ning sadamakaitset,“ ütles sadamakaitsegrupi ja õppekogunemise üldvastutav kaptenmajor Rait Luks.

Üldjuhul on reservõppekogunemisel iga võitleja oma kindla varem selgeks õpitud eriala peal. Enamikele sadamakaitsegrupi võitlejatele on aga tegemist uue erialaga, sest paljudel möödus varasem teenistus laevadel ja kokkupuude sadamakaitsega on minimaalne. See tähendab, et vajalikud teadmised tuleb selgeks saada nädala jooksul.

Õppekogunemise formeerimist ja lahkformeerimist toetavad Kaitseliidu Tallinna maleva meredivisjoni liikmed, kelle jaoks koostöö mereväega on üks peamisi tegevussuundi.

Viimane suuremahuline mereväe õppekogunemine toimus 2018. aastal. Kolme aasta tagusele õppekogunemisele Mere-siil 2018 kutsuti kokku nii laevastiku kui mereväebaasi reservväelased. Toonasel õppekogunemisel osales ligi 200 reservväelast, tegevväelast, ajateenijat ja kaitseliitlast. Põhiliselt harjutati relvade käsitlemist, esmaabi, avariitõrjet, sadamakaitset, miinitõrjet ja üksuste juhtimise põhitõdesid.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60729

Keri üles