Jäta menüü vahele

Mereväelase baaskursus tipnes ööpäevaga päästeparves

Täna, 23. aprillil lõppes neli nädalat väldanud mereväe baaskursus piduliku rivistusega, kus kursuse lõpetajatele omistati madruse auastmed.

„Mereväelase baaskursus annab teenistujatele merealased teadmised, et alustada oma edasist teenistust ja erialast väljaõpet laeval. Õppurite moraal oli kursuse vältel kõrge, vaatamata mõnedele takistustele ning kindlasti üheks meeldejäävaimaks sündmuseks oli parveharjutus,“ ütles kursuse instruktor vanemveebel Tanel Võrk.

Kursuse lõpuharjutuseks viidi teenistujad möödunud nädalal EML Wambola pardal Naissaare lähistele, kus baaskursuse lõpuharjutus algas avariiolukorra simulatsiooniga, misjärel pidid kursuslased oma laeva hülgama. Vette jõudes tuli õppuritel meeskondlikult päästeparvedesse ujuda ning alustada võimalike päästjatega kontakti otsimist. Õppurid veetsid ööpäeva parves minimaalse vee ja toiduvarudega ning harjutus toimus kontrollitud keskkonnas. Harjutuse lõpuosas saabus helikopteriga politsei- ja piirivalveameti pinnaltpääste meeskond, kes harjutas hättasattunute päästmist otse päästeparvedest.

Neljanädalasel mereväe baaskursusel osales 32 ajateenijat, kursuse vältel valmistati õppureid ette mereväe laevadel ette tulevateks ülesanneteks ja omandati praktilisi kogemusi tegutsemaks kriisiolukordades nagu näiteks tulekahjude, lekete või laeva maha jätmise korral. Baaskursuse lõpetajatele omistati pidulikul rivistusel madruse auastmed.

Kursusel osalenud ajateenijad suunatakse edasi mereväe sõjalaevadele, kus edasise teenistuse käigus spetsialiseerutakse sidepidamise, miinitõrje-relvastuse, kokk-parameediku või motorist-elektriku erialadele ning lisaks kalda toetusteenistusse.

Mereväelase baaskursust viiakse läbi Miinisadama linnakus paiknevas mereväekoolis, mis kuulub laevastiku koosseisu. Kool annab mereväelastele merenduslikku baasväljaõpet, meresidealast väljaõpet ning teostab täiendus- ja ümberõpet.

Mereväelase baaskursuse parveharjutuse Fotod
Mereväelase baaskursuse lõpetamise Fotod

Keri üles