Jäta menüü vahele

Mereväelased seiravad Siilil uute mobiilsete radaritega

Mereväe radarimeeskonnad said Siili Saaremaal ülesandeks kogu Kura kurk ja Mõntu sadam enda vaatluse alla võtta, et julgestada meremiiniväljade panekut ning tuvastada vastaste liikumist.

“Meie üksuse jõud on piisav, et vastata esmasele rünnakule, kuid lahingüksus me ei ole. Meie oleme silmad ja kõrvad lahinguüksustele merepildi kuvamisel,” ütles mereväe seirerühma ülem nooremleitnant Janno-Joosep Naaber.

Seirerühma ülesannete täitmiseks püstitati esmalt esimene radar ja varuks oli ka teine, et võimalikult lai ala enda vaatluse all hoida. Radar tagas piisava vaatluse, et Siili esimesel nädalal nii Kura kurk kui ka Mõntu sadama ümbrus enda vaatluse alla võtta.

 

Samal ajal tegutses Saaremaa lähistes vetes ka mereväe staabi- ja toetuslaev EML Wambola, kes harjutas merealade mineerimist. Radari meeskondade ülesandeks oli anda eelhoiatus laeva meeskonnale vastase tegevusest, keda harjutuse ajal imiteerisid Ameerika Ühendriikide laevad – USS Kearsarge ja USS Gunston Hall.

 

“Näeme üle 40 kilomeetri kuni Lätini välja, mis antud alas toimub ning tuvastatud saavad ka kõige väiksemad kalapaadid,” ütles nooremleitnant Naaber. “Lisaks on radari otsas ka termovõimekuse ja hästi suure suumiga kaamera. Öösel näeme isegi ranniku tagapool jäneseid murus liikumas ehk meil on hea vaatlus- ja tuvastusvõimekus ja esmane julgestus on ka meie enda poolt tagatud.”

Tänavune Siil on esimene kord, kui radarimeeskonnad taktikalises olukorras tegutsevad. Seepärast on üksuse protseduurid alles läbi harjutamisel. Nende üksuse eripära tõttu harjutavad nad õppusel lisaks seiretööle ka väikeüksuste taktikat, sealhulgas positsioonide julgestamist, esmast kaitset ja ümberpaiknemist.

Seirerühma koosseisus on nii mereväe tegevväelased kui ka laevateenistuse läbinud ajateenijad.

Mereväe teenistuses olevad mobiilsed radarid (AN/RSQ-288) hangiti Ameerika Ühendriikidelt eelmisel aastal ning esimest korda tutvustati neid mullu Kevadtormil. Radarid ühildati mereväe rannikukaitsedivisjoni seirerühma, mille ülesanne on detailne merepildi loomine, et tagada terviklik mereolukorrateadlikkus.

Eesti merevägi osaleb tänavusel õppusel Siil staabi- ja toetuslaev EML Wambolaga, kahe väekaitsekaatri EML Rolandi ja EML Ristoga, mobiilsete radarite meeskondadega ning miinituukritega. Need allüksused harjutavad peamiselt merealade mineerimist, väikealustega laevade rünnet-kaitset ning mereseiret. Samuti harjutatakse liitlaste isikkoosseisu ja tehnika vastu võtmist, nende ühildamist mereväe side- ja juhtimissüsteemi, et tugevdada meie koostööd ja luua veel parem olukorrateadlikus merel.

GALERII

Keri üles