Jäta menüü vahele

Mereväele lõppes Siil öise merelahinguga

Mereväe laevameeskondade Siili viimaseks harjutuseks jäi öine väekaitseharjutus Lohusalu lahel.

„Selliseid õppuseid väga tihti ette ei tule ja Siili igal aastal pole, siis võtsime sellest maksimumi, et nii tegevväelased kui ajateenijad saaksid oma oskusi ja protseduure lihvida,“ ütles EML Wambola komandör vanemleitnant Krister Sooväli.

Õppusel Siil oli EML Wambola ülesanne muu hulgas imiteerida Lohusalu lahe mineerimist ning samal ajal kaitses laeva väekaitsekaater EML Risto. Väekaitseharjutus algas, kui Wambolale ja Ristole hakkas lähenema väekaitsekaater EML Roland, kelle meeskond tegi vastutegevust ning kelle ülesanne oli külvata segadust ja takistada määratud mereala mineerimist.

Ründava üksusena kuvas EML Rolandi meeskond vastast erinevalt, mis tähendab, et EML Wambola jaoks oli alus kogu harjutuse vältel tundmatu ja ettearvamatu. Kord identifitseeris Roland end eksinud kalapaadina, teine kord sõjalaevana, kellega ei saadud ühendust. Kõigepealt pidi kaitsev üksus tegema selgeks tema kavatsuse ja siis reageerima vastavalt.

Kui vastane jõudis liiga lähedale, tuli esmalt raadioside teel anda hoiatus ja veenduda, et teine pool sellest ka aru sai. Kui sellele ei reageeritud ning alus jõudis ohtlikult lähedale tehti hoiatuslasud kaatri lähedusse. Tuli avati kaatri pihta alles viimase vahendina enesekaitseks, kui vastane ei olnud valmis taganema.

Üldjuhul oli EML Wambola kaitsmise roll väekaitsekaatril EML Risto, kuid mereväelased harjutasid läbi ka erandolukordi, kus EML Wambola pidi ise end kaitsma – pardal anti lahinguhäire ja meeskond asus kaitsepositsioonidele.

Eesti merevägi osales tänavusel õppusel Siil staabi- ja toetuslaevaga EML Wambola, kahe väekaitsekaatriga EML Roland ja EML Risto, mobiilsete radarite meeskondadega ning miinituukritega. Mereväelased harjutasid peamiselt merealade mineerimist, väikealustega laevade rünnet-kaitset ning mereseiret. Samuti harjutati liitlaste ja nende tehnika vastu võtmist ning nende ühildamist mereväe side- ja juhtimissüsteemi, et tugevdada koostööd ja luua veel parem olukorrateadlikus merel.

GALERII

 

 

Keri üles