Jäta menüü vahele

Mereväes algab esmakordselt sadamakaitse baaskursus

Täna algab jaanuari kutse ajateenijatel esmakordselt kaheksa nädalat kestev sadamakaitse baaskursus, mille raames antakse osalejatele baasteadmised allüksuse taktikalisest tegutsemisest sadamakaitses.

„Loodan, et antud kursus annab head teadmised ja kogemused selleks, et mereväel oleks hästi välja õpetatud ja motiveeritud reservväelased ning kursusel õpitust oleks neile kasu ka edaspidises elus,“ ütles kursuseülem kaptenmajor Rait Luks.

Sadamakaitse baaskursuse eesmärk on anda baasteadmised allüksuse taktikalisest tegutsemisest sadamakaitses. Kursuse lõpus on osaleja võimeline talitama sadama- ja laevakaitsegrupi liikmena ja meeskonna koosseisus mereväe operatsioonides sadamas, rannikul ja rannikumerel. Kursusest võtab osa 14 mereväe laevastiku ajateenijat.

Kaheksanädalane baaskursus hõlmab sadama ning laevade maalt ja merelt kaitsmiseks vajaliku relvastuse-, varustuse- ning väikeüksuste taktika õpet. Harjutatakse laevade pardakontrollide läbiviimist, merevaatlust, mereside ja navigatsiooni ning erinevate rünnakute tõrjumist, julgestatud ala loomist ja hoidmist, vahiteenistuse rutiini, läbiotsimiste läbiviimist. Lisaks pööratakse suurt rõhku osalejate väga hea füüsilise vormi ja taktikalise ettevalmistuse arendamisele, muuhulgas õpivad osalejad erinevaid käsivõitlustehnikaid.

Esmakordselt toimub mereväes sadamakaitse baaskursus, eelnevalt on alates 2016. aastast läbi viidud laevakaitsekursusi.  Tegevväelased on osalenud laevakaitsemeeskondadega kokku kuuel Vahemere ja Aafrika rannikul toimunud missioonil.

Keri üles