Jäta menüü vahele

Mitusada kooliõpilast osaleb riigikaitselaagris Võrumaal

Ligi 300 kesk- ja kutsekoolide õpilast Lõuna-Eestist õpivad sel nädalal Võrumaal toimuvas riigikaitselaagris sõjalise riigikaitse põhialuseid nii teoorias kui praktikas.

Kui varem on riigikaitselaagrid olnud paaripäevased ning ülejäänud ainekavas ettenähtud tunnid jaotatud pikema õppeperioodi peale, siis sel korral kestab laager pikemalt, et teoreetilistes tundides õpitu oleks kohe võimalik viimasel kahel päeval metsalaagris järgi proovida.

Laagri läbiviija riigikaitseõpetaja staabiveebel Vahur Hanko ütleb, et kompaktsem formaat tundub sobivat nii õpilastele kui õpetajatele. „Õppetöö on küll intensiivsem aga usun, et see kinnistab teadmisi riigikaitsest paremini. Eriti kuna viime õppetööd läbi kaitseväe territooriumil koos ajateenijatega. Õpetajatele on selline korraldus samuti lihtsam, sest nad ei pea olema klassi ees üksi, vaid saavad vajadusel üksteist oma pädevuse ja eriala piires toetada,“ ütles staabiveebel Hanko.

Riigikaitselaager on ülesehituselt jagatud kaheks. Esmaspäevast reedeni viibivad õpilased Taara linnakus, kus harjutakse kaitseväe elukorraldusega, tutvutakse varustusega ning õpitakse lihtsamaid kaitseväelasele tarvilikke oskusi nagu katelokis söögi valmistamine ja esmaabi andmine. Nädalavahetuse veedavad õpilased koos riigikaitseõpetajatega metsas, et rakendada eelneva viie päeva jooksul omandatud teadmised praktikas.

Riigikaitseõpetajaid koondava MTÜ Riigikaitse Rügemendi korraldatavas laagris osaleb ligi 300 kesk- ja kutsekooli õpilast Tartu-, Võru- ja Viljandimaa haridusasutustest. Laagri läbiviimist toetavad 2. jalaväebrigaadi ajateenijad ja tegevväelased.

Riigikaitseõpetus paneb aluse Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundab kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajadusel Eestit kaitsta. Riigikaitseõpetus on põnev ja mitmekülgne valikõppeaine, mille õpetamist toetavad Kaitseministeerium ja Kaitseressursside Amet.

Fotod

Keri üles