Jäta menüü vahele

NATO kiirreageerimisvalmiduse pataljon tunnistati õppusel Brave Lion lahinguvõimeliseks

Taanis lõppes hindamisõppus Brave Lion, mille eesmärgiks oli testida NATO rahvusvahelise pataljoni kiirreageerimisvalmidust ja lahinguvõimet. Taani 1. jalaväebrigaadi baasil loodud pataljoni tugevusse panustavad ka Eesti ning Leedu soomusjalaväekompaniid.

„Eesti kompanii saabus Taani öösel ning juba järgneva päeva lõunaks oldi valmis lahinguülesannete täitmiseks rahvusvahelise pataljoni koosseisus – side töötas, laskemoon olemas ning käsud antud,“ ütles Eesti kontingendi ülem major Allar Eesmaa, kelle ülesandeks oli toetada Eesti kompanii võimalikult sujuv integreerimine Taani pataljoni koosseisu ning tuvastada kitsaskohti, mis vajaksid lihvimist.

Pataljoni koosseisus avatud maastikul koos tankidega soomusmanöövreid harjutada saanud Scoutspataljoni kompanii on Eesti kontingendi ülema kinnitusel eelseisvaks valmisolekumissiooniks valmis.

„Jaanuarist oleme valmis kolmekümne päeva jooksul ümber paiknema sinna, kuhu vaja ning kiirus, millega saavutati ühes taktis tegutsemine esimesel koostööharjutusel, on selle kõige parem tõend,“ ütles major Eesmaa.

NATO valmisolekualgatuses lepiti tervikuna kokku 2018. aasta juunis. Algatus on tuntud nime all Four Thirties Readiness Initiative (neli korda kolmkümmend valmisoleku initsiatiiv), mille kohaselt on NATO ohu korral valmis 30 päeva jooksul saatma kuhu iganes vaja välja 30 lahingulaeva, 30 õhueskadrilli ja 30 maaväepataljoni.

Eesti panustab algatusse ligi kolmesaja kaitseväelasega, sealhulgas mereväe miinijahtijaga. Nendest kuni 200 vormikandjat, kellest lõviosa moodustavad Scoutspataljoni tegevväelased, on valmis tegutsema Taani pataljoni koosseisus.

Keri üles