Jäta menüü vahele

NATO küberkaitseõppus Cyber Coalition tõi Eestisse osalejaid 40 riigist

Osalejad 40 riigist mängivad tänavusel küberkaitseõppusel Cyber Coalition läbi erinevaid stsenaariume eesmärgiga parandada koostööd küberruumis, suurendada alliansi operatsioonilist võimekust ja aidata kaasa NATO küberruumi ümberkujundamisele.

Tallinnas esmaspäeval alanud ja homseni kestev maailma üks suurimaid küberkaitseõppusi õnnestus esimest korda pärast COVID-19 pandeemia algust läbi viia füüsiliselt kohal olles ja toimub juba 14. korda. Mullune õppus viidi läbi virtuaalselt.

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) küberkaitseõppusel Cyber Coalition 2021 osalevad lisaks NATO liikmetele ka neli partnerriiki ja neli vaatlejat, samuti riigiettevõtete, teadusasutuste ja eraldiseisvate riiklike küberkaitsekeskuste esindajad, kokku ligemale tuhat inimest.

Õppuse teemad on aasta-aastalt vahetunud, tänavu olid märksõnaks pandeemilised lunavara (ingl k pandemic ransomware) küberrünnakud, mille avastamisega ja tõrjumisega seoses tuli proovile panna liikmesriikide omavaheline koostöö. Võib arvestada, et lunavararünnakuid tuleb tänapäeval ette iga 11 sekundi tagant, 65 protsenti neist andmepüügi (ingl k phishing) teel.

Õppuse Cyber Coalition juhi Ühendkuningriigi kaptenleitnant Graeme Rook’i sõnul sobib õppuse sageli kasutatav lühend CC väga hästi, sest selle all võib mõista ka küberkoostööd (Cyber Cooperation), aga mitte mingil juhul ei tule selle all mõista küberkonkurentsi (Cyber Competition).

„Me oleme inimeste kooslusena siin arendamas koostööd, mitte võistlemas omavahel, kasutades ära erineva taustaga oskusi, mida saab arendada ja selle õppuse käigus proovile panna,“ ütles kaptenleitnant Rook.

Cyber Coalition viidi esimest korda läbi sihtasutuse CR14 ruumides Tallinnas, õppuse planeerijad olid välja mõelnud tavapärasest rohkem stsenaariumeid. Kõik õppusel Cyber Coalition osalejad olid vaktsineeritud COVID-19 vastu.

Eesti poolelt näitas see õppus ka süvendatud koostööd kaitseväe küberväejuhatuse küber- ja infooperatsioonide keskuse ning Kaitseliidu küberkaitseüksuse vahel.

„Meil on siin niinimetatud sinised meeskonnad, kellele õppuse kontrollstaabi poolt saadetakse ette teatud stsenaariumid, on ka tehnilisi, protseduurilisi või juriidilisi küsimusi, mida siis meeskonnad peavad lahendama,“ kirjeldas õppuse kulgu Kaitseliidu küberkaitseüksuse pealik Andres Hairk.

Cyber Coalition on NATO arenduse väejuhatuse suurim küberõppus, kus harjutatakse fiktiivsel stsenaariumil küberruumi kaitset, mis võimaldaks lihvida juhtimisprotseduure, koostööd erinevate riikide ja organisatsioonide vahel ning tugevdada küberoperatsioonide võimekust.

Keri üles