Jäta menüü vahele

NATO liitlaste eelpaigutatud vägede ülemaks Eestis sai kolonel Dai Bevan

Täna vahetus Tallinnas NATO Eestisse eelpaigutatud vägede ülem, kui kolonel Dai Bevan võttis ametlikult juhtimise üle kolonel Paul Claytonilt.

Kolonel Bevan teenis 2019. aastast alates Ameerika Ühendriikides Washingtonis. Enne seda teenis ta kolm aastat Walesi kaardiväerügmendi 1. pataljoni ülemana, sel ajal osales tema üksus ka erinevatel välisoperatsioonidel Afganistanis.

„Ühendkuningriik on Eestis liitlaste eelpaigutatud vägede raamriik ning mul on suur au üksuse juhtimine üle võtta. Oma eelkäija suunda jälgides kavatsen jätkata liitlaste lahingugrupi kaitseväe 1. jalaväebrigaadi integreerimisega ja teiste üksustega – nagu Kaitseliit – koostöö arendamisele, et oleksime paremini varustatud ja võimelised igasugust vastast heidutama ning panustama Eesti kollektiivkaitsesse,“ ütles kolonel Bevan.

Ametist lahkuv kolonel Paul Clayton teenis Eestisse eelpaigutatud NATO vägede ülema ametikohal alates 2019. aasta kevadest.

„Minu siin teenimise ajal oleme teinud väga suuri edusamme. Liitlaste lahingugrupp on nüüd sisuliselt osa 1. jalaväebrigaadist ning oleme võimelised nendega õlg-õla kõrval võitlema. Samuti olen uhke, et lahingugrupp suutis eelneva aasta vältel säilitada oma valmiduse ka COVID-i tingimustes. Meie sõdurid on olnud valmis, kui neid peaks vaja olema – hoolimata sellest, mida pandeemia on endaga kaasa toonud,“ ütles kolonel Clayton. „Minu teenistus Eestis on andnud mulle palju ja see kogemus jääb minuga pikaks ajaks. Ma nautisin teenistust eelpaigutatud ülema ametikohal, samuti võimalust saada väga palju lähedasi sõpru Eesti kaitseväest, kaitseministeeriumist, Eesti elanike ja oma Prantsusmaa, Taani ja Islandi kolleegide hulgast.“

„Kolonel Clayton on ülimalt professionaalne ja algatusvõimeline ohvitser, kelle ettevalmistust täiendab terve mõistus ja ausus. Ta on esindanud oma riiki eeskujulikult ja andnud väga suure panuse kahe riigi vahelistesse sidemetesse. Ta on tegelenud Eesti riigi julgeoleku parandamisega tõenäoliselt suurema osa ajast mis ta Eestis on viibinud,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. 

NATO 28 liitlasriigi juhid otsustasid 2016. aasta juunis Varssavi tippkohtumisel muutunud julgeolekukeskkonna tõttu paigutada alliansi lahingugrupid Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poola. Eestis paikneva liitlaste lahingugrupi juhtriigiks on Ühendkuningriik, panustavateks riikideks on Prantsusmaa ja Taani. Tapale saabus esimene lahingugrupp 2017. aasta aprillis.

GALERII

Keri üles