Jäta menüü vahele

NATO staabielement tähistas oma 5. aastapäeva

Eestis paiknev NATO staabielement tähistas kolmapäeval Tallinnas oma 5. aastapäeva piduliku vastuvõtuga ning tutvustas külalistele staabielemendi võimekusi.

NATO staabielemendi ülema kolonel Mart Vendla sõnul on staabielemendi töös kõige olulisem võrgustike loomine ja hoidmine. „Algselt nähti staabielementides eelkõige logistiliste võimete olulisust, et toetada NATO üksuste vastuvõtmist. Eestis tajuti aga üsna varajases staadiumis, et staabielemendis leiduvate ainulaadsete võimetega saab teha palju enamat. Staabielement suudab tõlkida NATO operatsioonilist olupilti ja nõudeid Eestile arusaadavaks ja vastupidi,“ ütles kolonel Vendla.

Staabielementi tulid sünnipäeva puhul tervitama NATO Brunssumi väejuhatuse aseülem kindralleitnant Stuart Skeates, NATO kirdekorpuse aseülem kindralmajor Ulrich Hellebjerg, NATO kirdediviisi aseülem brigaadikindral Pavel Lipka, kaitseminister Jüri Luik, kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ja paljud teised koostööpartnerid.

NATO staabielement loodi Eestis 15. juunil 2015. Algselt juunis planeeritud aastapäeva tähistamine lükati koroonaohu tõttu tänaseks.

NATO staabielemendi ülesanne on toetada NATO üksuste vastuvõtmist, toetust ja õppuste läbiviimist Eesti territooriumil. Staabielement võimaldab võimaliku kriisi korral NATO vägedel kiirelt Eestisse siirda, samuti aitab see juba praegu Eestis olevate liitlasvägede kohalolu koordineerida ja erinevaid kaitseplaane harmoneerida. Ülesanded saab NATO staabielement NATO kirdekorpusest, kuid toetab laiapõhjalise informatsioonivooga NATO kõiki tasandeid taktikalisest kuni strateegiliseni.

Lisaks Eestile asuvad NATO staabielemendid Lätis, Leedus, Poolas, Slovakkias, Ungaris, Rumeenias ja Bulgaarias.

Fotod

Keri üles