Jäta menüü vahele

Õhutõrjepataljoni juhib major Kristjan Leimann

Reedel Tapa linnakus toimunud pidulikul rivistusel andis senine õhutõrjepataljoni ülem kolonelleitnant Tanel Lelov pataljoni lipu ja juhtimise üle major Kristjan Leimannile.

„Õhutõrjepataljon on üks väga oluline brigaadi üksus – just teie tagate seda, et meie kriitilise tähtsusega objektid oleksid õhuohu eest kaitstud, et kõik üksused saaksid lähenevast õhuvastasest aegsasti ja olete valmis liiga julgeks muutunud vaenlase õhuvahendeid ka alla tuua,“ ütles 1. jalaväebrigaadi staabiülem kolonelleitnant Mart Sirel ja lisas, et sõdu Ukrainas on toonud seni varjus tegutsenud õhutõrjujaid ja nende olulisust taas päevakorda. „Mul on hea meel tõdeda, et meie õhutõrjujate väljaõpe, nende oskused ja valmisolek on kõrgel tasemel,“ lisas kolonelleitnant Sirel tänades senist pataljoni ülemat ja soovides jõudu äsja ametisse asunud major Leimannile.

Kolonelleitnant Tanel Lelov läbis ajateenistus Pärnu Üksik- jalaväepataljonis 1999. aastal. Ta on teeninud erinevatel ametikohtadel õhutõrjepataljonis – rühmaülemana, patareiülema abina, pärast Kaitseväe Akadeemis keskastme kursuse lõpetamist ja välismissiooni Afganistanis tulles õhutõrjepataljoni tagasi ta teenis patareiülemana, kooli ülemana, operatiivsektsiooni ülemana ja pataljoni staabiülemana. Lisaks on ta teeninud ka Kaitseväe peastaabis peastaabi ülema administratsioonis. Kolonelleitnant Lelov teenib tänasest Kaitseväe peastaabis õhutõrjeinspektorina. 

Major Kristjan Leimann teenib kaitseväes 2003. aastast, mil ta läbis ajateenistuse Kuperjanovi jalaväepataljonis. Pärast õpinguid Kaitseväe Akadeemias on major Leimann teeninud 2019. aastani erinevatel ametikohtadel õhutõrjepataljonis: ta alustas rühma- ja kursuse ülemana ning pärast keskastme kursuse lõpetamist jätkas kompanii ülemana, pataljoni operatiivsektsiooni ülemana ning teenis ka staabiülemana. Viimaseks teenistuskohaks oli Kaitseväe peastaabi jõukasutuse võima jaoskond. Major Leimann on osalenud välismissioonil Liibanonis.

Õhutõrjepataljon asub Tapal ning kuulub kaitseväe suurima manööverüksuse 1. jalaväebrigaadi koosseisu. Pataljoni ülesandeks on vastase õhuründevahendite, seahulgas lennukite, kopterite ja mehitamata lennuvahendite tõrjumine.

Fotod

Keri üles